Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja

Etusivu » Ajankohtaista » Koulutusta

Avaavan kevään yksi kiinnostavimmista projekteista sai eilen 13.06.2019 onnellisen päätöksen. Yhteistyössä hankeorganisaation kanssa laadittu Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja julkaistiin Turussa! Käsikirja on suunnattu opastamisen kehittämisestä kiinnostuneille kunnille, opastamisen ratkaisuja tarjoaville yrityksille sekä yksityisille ja julkisille palvelun tarjoajille.  Kirja auttaa kuntia opastuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja on yleiskuvaus kokonaisvaltaisesta opastamisen mallista. Älykkäässä kaupunkiopastamisessa perinteinen opastus ja digitaaliset ratkaisut täydentävät toisiaan. Sen tuottama lisäarvo punnitaan viime kädessä kaupungin asiakaskokemuksessa. Maailmalla suoritetut tutkimukset ja kokeilut ovat osoittaneet etujen olevan paljon laajemmat. Loppukäyttäjän lisäksi älykkäästä kaupunkiopastamisesta hyötyvät myös kunta ja elinkeinoelämä.

Älykkään kaupunkiopastamisen käsite nojaa älykäs kaupunkikäsitteeseen (engl. smart city). Se kuvaa kaupunkien innovatiivista, erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävää kehitystä, joka edistää ekotehokkuutta sekä elämänlaatua. Älykkäät kaupungit ovat vuorovaikutuksessa asukkaidensa ja vierailijoidensa kanssa opastamalla heitä ja rikastuttamalla heidän liikkumiskokemuksiaan. Opastusta käsitellään tässä käsikirjassa vain jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaamisen näkökulmasta.

Kaupunkiopastamisen malli on muotoutunut Helsingin, Tampereen ja Turun 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen aikana. Työssä on hyödynnetty laajasti erilaisia aineistoja: kokemuksia tehdyistä piloteista ja nopeista kokeiluista sekä kaupungeissa tuotettuja selvityksiä ja konsepteja. Kirja ei kuvaa yhdenkään kaupungin opastamista sellaisenaan, vaan edustaa toimituskun- nan näkemystä älykkäästä kaupunkiopastamisesta.

Käsikirjan voit lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirja (pdf)

Aiheeseen liittyvää:

Tilaajavastuu