Harva tietää, että Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi on jo voimassa. Se asettaa yhteiset esteettömyysvaatimukset keskeisille palveluille ja tuotteille. Direktiivi tulee koskemaan sekä julkisia että yksityisiä palveluntarjoajia. Viime vuosi oli monella tapaa...

lue lisää