1. Front page
  2.  » 
  3. News
  4.  » Avaava suunnitteli Siltasairaalan kartat

Avaava suunnitteli Siltasairaalan kartat

Helsingin Meilahden sairaala-alueella sijaitseva uusi Siltasairaala on osa HUS Helsingin yliopistollista sairaalaa. Se on korvannut Töölön sairaalan ja suurimman osan Meilahden Syöpätautien klinikan toiminnoista. Kokonaisuutena sairaala-alue on jättimäinen ja mutkikas kokonaisuus, joten siellä toimivien asiakkaiden ja henkilökunnan opastaminen asettaa paljon haasteita.  

Siltasairaalaan kaivattiin karttaopasteita auttamaan asiakkaiden ja henkilökunnan suunnistautumista tiloissa. Avaavan suunnittelemia karttaopasteita löytyy Siltasairaalan eri kerroksista tärkeillä kulkureiteillä ja orientoitumispisteillä, kuten pääaulassa ja käytävillä.

”Asiakkaat myös liikkuvat eri rakennusten välillä, joten sujuvan liikkumisen huomioiminen oli olennaista opastamisen jokaisessa vaiheessa. Kartoissa tuotiin esille esimerkiksi liikkuminen Siltasairaalan ja Syöpäkeskuksen välillä,” kuvailee karttojen suunnittelusta vastannut senior designer Ida-Maria Valkama.

Opasteet sisältävät kartan ja toimintalistauksen, jonka perusteella asiakas hahmottaa missä rakennuksessa tai kerroksessa toiminto sijaitsee.

Avaavan suunnittelemien karttaopasteiden tärkeimpänä tavoitteena oli löydettävyys.

Lopputuloksena karttoja löytyy monessa eri kokoluokassa: isoja karttoja yleiskuvaa selventämään ja toisaalta havainnollistavia karttoja pienemmistä alueista. Myös henkilökunnalle suunnatut opasteet T- eli tunnelikerroksissa ovat tärkeässä roolissa. Maan alla kulkevat reitit ovat sokkeloisia ja toimivat opasteet ovat ensiarvoisen tärkeitä.

”Tärkeimpänä tavoitteena opastesuunnittelussamme oli löydettävyys. Kartan käyttäjän on pystyttävä sijoittamaan itsensä rakennukseen niin, että odotusaulat ja tärkeimmät toiminnot ovat helposti löydettävissä,” kertoo Valkama.

Lisähaasteen toivat useat pysäköintihallit ja niihin johtavat kulut. Myös sisäänkäyntejä on rakennuksessa lukuisia ja ne sijaitsevat eri kerroksissa.

Osa yhdenmukaista opastamista

Avaava on ollut muutenkin kehittämässä HUSin opastamista. Avaava on laatinut HUSin opasteoppaan, joka ohjeistaa opastamisen toteuttamisessa HUSin kiinteistöissä ja niiden ympäristöissä.

”Tavoitteena on, että kaikissa HUSin kohteissa opastus olisi yhdenmukaista. Ohjeistus määrittelee, mitä opastetaan ja miten opastetaan sekä linjaa opasteiden ulkoasun ja visuaalisen yleisilmeen. HUSin kohteissa opastamisen tavoitteena on yhteneväisyys, loogisuus, katkeamattomuus ja toimivuus”, kertoo Avaavan johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi.

Opastetyyppien suunnittelua on ohjannut selkeyden, ymmärrettävyyden ja saavutettavuuden periaatteiden toteutuminen. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi opastevärien tummuuskontrasteihin, käytetyn kirjaintyypin selkeyteen ja kokoon sekä opasteiden kokoihin ja sijoitteluun. Kokemusasiantuntijoiden kommentit on mahdollisimman hyvin pyritty ottamaan huomioon.

Merkittävä rakennushanke

Siltasairaala on ollut HUS:n historian suurin rakennushanke, jonka rakennustyöt alkoivat jo vuonna 2018. Hankkeen pääurakoitsijana toimi SRV, joka luovutti tilat viime kesänä. Varsinainen sairaalatoiminta alkoi tämän vuoden tammikuussa.

Pääsuunnittelijana hankkeessa oli yhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoimistoa: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik.

Siltasairaala on ollut HUS:n historian suurin rakennushanke. Kokonaisuutena se tarjoaa potilaille korkealaatuista hoitoa viihtyisissä, turvallisissa, esteettömissä ja ympäristövastuullisissa tiloissa.

Siltasairaala sijoittuu Meilahden tornisairaalan ja Syöpatautien klinikan väliin. Yhdessä Kolmiosairaalan kanssa ne muodostavat sekä tilojen että toiminnan osalta yhtenäisen kokonaisuuden.

Siltasairaalassa toimivat päivystys, leikkausosasto, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaala ja vuodeosastot. Sairaalasta löytyy lisäksi opetus- ja luentotiloja, lounasravintola, kahvila ja apteekki.

Kokonaisuutena Siltasairaala tarjoaa potilaille korkealaatuista hoitoa viihtyisissä, turvallisissa, esteettömissä ja ympäristövastuullisissa tiloissa.

Avaavan opastesuunnittelu

Haluatko tietää lisää korkealaatuisesta opastussuunnittelustamme? Meillä on siitä lähes 15 vuoden ja kymmenien vaativien projektien kokemus. Kysy meiltä lisää!

Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija

Puh. 050 338 8765

Sähköposti marjo.kivi@avaava.fi

Blog archive