1. Front page
  2.  » 
  3. News
  4.  » Esteettömyys ja saavutettavuus edistävät yhdenvertaisuutta

Esteettömyys ja saavutettavuus edistävät yhdenvertaisuutta

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat yhä monelle uudenlaisia sanoja, vaikka niiden eteen on tehty Suomessakin jo vuosia töitä. Esteettömyys ja saavutettavuus edistävät yhdenvertaisuutta, siksi ne ovat niin tärkeitä. Esteetön rakennettu ympäristö huomioi ihmisten monimuotoisuuden ja esimerkiksi liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tarpeet. Saavutettavuus tarkoittaa melkein samaa, mutta digitaalisissa ympäristöissä. Avaava on näiden asioiden asiantuntija.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kumpikin lopputulemia. Kun ympäristö on esteetön tai kun nettisivusto on saavutettava, on ehditty tehdä paljon suunnittelu- ja ajattelutyötä, huomioitu lukuisia teknisiä ratkaisuja, simuloitu erilaisia tapoja ajatella ja kommunikoida. Esteettömyyden ja saavutettavuuden taustalla onkin kokonainen ajattelumaailma, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta.

Esteettömyys ja saavutettavuus edistävät yhdenvertaisuutta. Sen taustalla on kokonainen ajattelumaailma.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Maailma onkin parempi paikka, kun se rakentuu monimuotoisuuden ympärille. Se pitää näkyä myös ympäristöissä, sekä fyysisesti että virtuaalisesti.

”Avaava on omistautunut yhdenvertaisuudelle. Se tarkoittaa, että avaavalaiset suunnittelevat ympäristöjä, jotka ovat kokonaisvaltaisia ja joissa käyttäjäkokemus on esteetön ja saavutettava,” sanoo Avaavan toimitusjohtaja Terhi Tamminen.

”Kyse on erityisestä osaamisesta, koska moninaisuuden huomioinen tuo suunnittelutyöhön paljon yllättäviä ulottuvuuksia,” hän täydentää.  

Moninaisuus johtotähtenä

Avaavan koko suunnittelutyö ja -osaaminen perustuvat monimuotoisuuden ympärille. Aiemmin riitti, että esteettömyys koski pelkästään fyysistä rakennettua ympäristöä. Maailma on kuitenkin nopeasti muuttunut ja nyt yhä useampi ympäristö onkin virtuaalinen: digitaalisen ja monikanavaisen ympäristön pitää palvella kaikkia ihmisiä yhtä hyvin.  

Monesti suunnittelijat eivät muista, että maailmassa on enemmän monimuotoisuutta kuin pystyy kuvittelemaan. Siksi monimuotoisuuden huomioiva suunnittelu on erityisosaamista.

Avaavan johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi on tehnyt Terhi Tammisen kanssa yhteistyötä aivan yrityksen alkuajoista lähtien. Molemmat muistuttavat siitä, että yhteiskunta on juuri niin esteetön ja saavutettava, millaiseksi se suunnitellaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että suunnittelijat ovat näistä asioista yhä tarkemmin ja paremmin kartalla, he sanovat. 

”Tehtävämme on uudistaa paitsi omaa, myös muiden ammattilaisten ajattelua”, Kivi sanoo.

Se tarkoittaa myös erilaisten organisaatioiden palvelukäsitysten uudistamista.

Kartoituksia ja opasteita

Avaava on kysytty kumppani, kun organisaatiot haluavat kehittää omia esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä prosesseja. Monesti yhteistyö alkaa esteettömyyskartoituksella. Niistä Avaavalla on kertynyt jo vuosien kokemusta. Digitaalisiin asioihin liittyvät saavutettavuusauditoinnit ovat myös Avaavan perustekemistä.

Seuraavissa vaiheissa Avaava usein konsultoi ja kouluttaa. Työ on intensiivistä yhteistyötä. Tavoite onkin, että asiakkaat oppivat myös itse arvioimaan saavutettavuuttaan tai näkemään esteettömyyteen liittyviä haasteita omissa ympäristöissään.

Syvemmällä tasolla Avaava toimii myös strategisena kumppanina. Strateginen saavutettavuussuunnitelma voi kuulostaa monimutkaiselta, ja sellaista se monesti onkin. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on kuitenkin kaikkien yhteinen asia. Siihen liittyvät ihan Euroopan unionin direktiivit, jotka suorastaan edellyttävät näiden asioiden huomioonottamista. Esimerkiksi jo vuonna 2016 voimaan tullut direktiivi julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta edellyttää, että kaikki digitaaliset palvelut tulisi olla saavutettavia. Kohta digitaalisten palveluiden saavutettavuus ja esteetön käyttö koskee yhtä lailla yksityistä sektoria.

Esteettömyyden toteutuminen näkyy konkreettisimmillaan opasteissa. Avaava on ollut mukana lukuisissa hankkeissa, joissa on tarvittu erityisosaamista ja kaikki aistit huomioivaa opastussuunnittelua. Helsingin keskustakirjasto Oodi on yksi tunnetuista referenssihankkeista, joissa Avaava on saanut olla mukana. Oodissa näkövammaisten opastus on jo ihan kansainvälisestikin vertailtuna erittäin korkealla tasolla. Avaavan suunnittelemiin ja tekemiin opasteisiin on mahdollista törmätä kautta Suomen, sairaaloista kouluihin. 

*

Tarvitsetko apua esteettömyyteen tai saavutettavuuteen liittyvissä asioissa?

Avaava on sinua varten. Kuuntelemme haasteesi ja otamme asiasi vakavasti. Tehdään yhdessä yhteiskunnastamme yhdenvertainen, toimiva ja välittävä.

Soita tai meilaa Terhille ja jutellaan lisää! terhi.tamminen@avaava.fi / 045 135 8932

Blog archive