Esteetön ympäristö

Etusivu » Palvelut » Esteetön ympäristö

Henkilö valkoinen keppi kädessä seisoo rullaportaissa Tikkurilan rautatieasemalla.

Rakentamisen alueella palvelemme kaikkia rakentamisen alan ammattilaisia – suunnittelijoita, rakennuttajia ja rakennusliikkeitä – toteuttamaan esteetöntä ympäristöä.

Esteettömyyskartoitukset

Nainen tutkii työmaalla kypärä päässä poistumistiekarttaa.

Esteettömyyskartoituksessa selvitämme kohteen esteettömyyden ja tilojen toimivuuden eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta. Esteettömyyskartoituksia teemme sekä peruskorjaushankkeissa että uudisrakennuspuolella palvelemaan rakennuttajaa ja suunnittelijoita. Kartoitusmenetelmämme pohjautuu sekä rakennuslainsäädäntöön että suosituksiin. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, jossa esitetään havaitut ongelmakohdat ja annetaan toimenpide-ehdotukset.

Esteettömyyskonsultointi ja -suunnittelu

Pöydällä arkkitehtipiirustukset, joihin suunnittelija on piirtämässä kynällä.

Esteettömyyssuunnittelu- ja konsultointipalvelumme tarjoaa apua niin pieniin kuin suuriinkin rakennushankkeisiin. Esteettömyyskonsultointi voi olla laajuudeltaan koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen kattavaa tietotukea tai nopeasti toteutettavaa esteettömyysneuvontaa, esimerkiksi tuotevaihtoehtojen kartoitusta. Tarjoamme valmiit esteettömyyssuunnitelmat rakennuslupia varten ja suunnitteluapua työn edetessä. Suunnittelupalvelumme sisältää valmiit kuvat asiakkaan käyttöön.

Esteettömyyskoulutukset

Tilassa useita ihmisiä liikkeessä.

Esteettömyyskoulutuksemme sisältää monipuolisen kokonaisuuden esteettömyystietoa. Koulutuksen sisältö räätälöidään vastaamaan asiakkaamme tarpeisiin. Koulutus voi rakentua esimerkiksi meneillään olevan rakennuskohteen esteettömyyshaasteiden ympärille, tai koulutuksen sisältö voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä esteettömyyden osa-alueita kuten esimerkiksi toimivaa näkemis- tai kuunteluympäristöä. Avaava-koulutuksen luennoitsijat ovat esteettömyyden eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita.

Tilaajavastuu