Edelläkävijät ovat inklusiivisuuden asialla

Kaikessa mitä suunnitellaan, rakennetaan ja viestitään, näkökulman pitäisi olla se, kuinka toimivia ne ovat moninaisten käyttäjätarpeiden kannalta katsottuna. Inklusiivinen suunnittelu ottaa huomioon eri käyttäjien tarpeet, nykyiset ja tulevat. Ammattilaiset varmistavat, että tehdään kaikille saavutettavia, toimivia ja esteettömiä kokonaisuuksia!

 

Ajat, jolloin esteettömyys tarkoitti pelkästään fyysisen ympäristön esteettömyyttä, ovat auttamatta takana. Tällä hetkellä ja erityisesti tulevaisuudessa ne, jotka luovat kaikkia käyttäjiä huomioon ottavia toimintaympäristöjä, käyttäjäystävällisiä tuotteita ja saavutettavia digitaalisia palveluja, erottuvat ja ovat entistä vahvempia. Ammattilaisten käsissä on se, miten saavutettava yhteiskunta on kaikille henkilöille.

 

Inklusiivisuutta toteutettaessa oleellista on, että esteettömyyttä ei tuoda irrallisena osana suunnittelu- ja toteutusprosessiin, vaan se on ajattelutapa, jota ylläpidetään koko suunnittelu- ja toteutusprosessin ajan. Puhutaan myös Design for All -periaatteesta, joka tarkoittaa sellaisia suunnitteluun liittyviä strategioita ja keinoja, joilla varmistetaan ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyys, saavutettavuus ja esteettömyys kaikille käyttäjille. Design for All -perusteisessa hankkeessa käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin, ja eri aloilla toimivien suunnittelijoiden ja muotoilijoiden luovuus ja ammattitaito valjastetaan käyttäjien tarpeiden huomioimiseen.

 

Voidaan puhua itse asiassa onnellisuuden muotoilusta. Ratkaisevaa on siten myös inhimillinen ja empaattinen asenne. Tämän päivän ammattilaiset ovat avainasemassa muotoillessaan toimivaa, itsenäisyyden mahdollistavaa ja yhdenvertaista arkea. Ammattilaisten yhteispelillä on mahdollista luoda kaikille yhdenvertaisia ympäristöjä ja palveluja sekä tuotteita, kunhan tahtoa löytyy. Tästä loppukäyttäjät tykkäävät!

 

Avaava® ammattilaisten tukena – ei määräysten vaan ihmisten vuoksi!

 

Avaava-asiantuntijat ovat koulutettuja esteettömyyskartoittajia ja sertifioituja saavutettavuusasiantuntijoita. Avaava kuuluu Design for All Europe EIDD:n hallitukseen sekä on European Concept for Accessibility Network EuCAN:n sekä European Network of Accessible Tourism ENAT:n jäsen.

 

Avaavan johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi ja toimitusjohtaja Terhi Tamminen yhdistivät voimansa 10 vuotta sitten, jolloin yhteinen intohimoinen työskentely saavutettavuuden, esteettömyyden ja Design for Allin puolesta alkoi ja Avaava perustettiin!

Ajankohtaista

Verkkopalvelun käyttö mobiililaitteella

Tilaajavastuu