Näin valmistaudut saavutettavuusdirektiiviin

Etusivu » Ajankohtaista » Näin valmistaudut saavutettavuusdirektiiviin

Terhi Tamminen, Marjo Kivi

Saavutettavuusdirektiivin asettama aikataulu vyöryy päälle nopeasti – onko organisaatiosi ennättänyt valmistautua? Tässä kirjoituksessa annamme vinkkejä siihen, miten valmistautua uuteen lainsäädäntöön. Sinulle – joka saavutettavuutta tulet käytännössä toteuttamaan – avautuu oiva mahdollisuus oppia uutta, syventää ammattitaitoasi sekä nähdä ihmisten moninaisuus rikkautena. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys varmistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja päästä kiinni tietoon ja palveluihin. 

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat, että kaikkien julkisten toimijoiden verkkopalveluiden, mobiilisovellusten sekä verkkodokumenttien tulee olla saavutettavia kaikille. Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on annettu eduskunnalle 3.5.2018. Suomen saavutettavuuslainsäädäntöä valmistelee Valtiovarainministeriö. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019. Mikäli organisaatiollasi on suunnitteilla tai tekeillä verkkosivu-uudistus, ottakaa saavutettavuusasiat saman tien huomioon. Enää ei ole aikaa odottaa tai siirtää asiaa tuonnemmaksi – nyt on hetki toimia. Tässä vinkkejä, miten valmistaudut saavutettavuuslainsäädännön toteuttamiseen:

 

1 Kouluttaudu

Onko saavutettavuusasiat sinulle täysin uusia vai tarvitsetko tukea tietyissä saavutettavuusasioissa? Osallistu koulutuksiin! Nyt syksyn aikana muun muassa Väestörekisterikeskus järjestää useita maksuttomia online-koulutuksia aiheina saavutettavien verkkopalveluiden perusteet ja saavutettavien verkkopalveluiden hankinta. Lisäksi on tarjolla erilaisia maksullisia koulutuksia, jossa on mahdollisuus syventää osaamistaan eri saavutettavuuden osa-alueilla, kuten sisällön saavutettavuus ja koodaus.

Verkosta löytyy myös erilaisia oppaita saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen, kuten Kuntaliiton Saavutettavuusopas. https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/saavutettavuusopas

 

2 Vanhat vai uudet verkkosivut? 

Määritelkää, tuletteko uudistamaan verkkosivut lainsäädännän aikataulun sisällä tai sitä ennen, vai aiotteko pärjätä vanhoilla verkkosivuilla lainsäädännön läpimenoajan.

 

2A Vanhat verkkosivut

Mikäli ette uudista verkkopalveluitanne lähiaikoina ja aiotte pärjätä vanhoilla verkkosivuilla:

Teettäkää verkkosivuille saavutettavuusauditointi

 

Saavutettavuusauditoinnissa kartoitetaan verkkosivujen saavutettavuuden nykytilanne. Saavutettavuusauditointi on helppo tapa selvittää, mitä asioita verkkosivujen saavutettavuuden osalta pitää kehittää. Saavutettavuusauditointi tulee teettää saavutettavuuteen erikoistuneella asiantuntijalla, jolla on saavutettavuussertifikaatti tai syvä ymmärrys saavutettavuusstandardeista ja suosituksista. Suomessa näitä saavutettavuusauditointeja tekee Avaavan lisäksi puolisen tusinaa muutakin firmaa.

 

Tarttukaa toimeen mahdollisten virheiden korjaamiseksi

Mikäli auditointi osoittaa, että verkkosivuilla on saavutettavuuden suhteen korjattavaa, ryhtykää heti toimenpiteisiin. Varmistakaa, että  verkkosivutoimittajallanne on riittävä tietotaso saavutettavuuden suhteen ja pyytäkää korjaamaan virheet, sekä teettämään käyttäjätestauksia korjaustoimien aikana.

 

2B Uudet verkkosivut

Mikäli päätätte uudistaa verkkopalvelunne kokonaan, valmistautukaa uusien saavutettavan verkkopalveluiden hankintaan huolella! Tärkeää on varmistaa, että verkkopalvelun toimittajalla on oikeasti osaamista saavutettavuudesta. Pyytäkää toimittajaa osoittamaan osaamisensa esimerkiksi aiemmin toimittamiensa ja testattujen verkkopalveluiden kautta. Toimittajaa kannattaa myös vaatia esittelemään suunnitelma siitä, miten saavutettavuus tullaan prosessissa huomioimaan.  Ennen palvelun vastaanottamista olisi hyvä tehdä jonkinlainen saavutettavuusauditointi sivuille, jolloin palvelun toimivuus voidaan todentaa.

 

3 Kouluta sisällöntuottajat saavutettavuuteen 

Verkkopalveluita ylläpitää usein suuri joukko sisällöntuottajia. Ryhdy jo nyt kouluttamaan kaikkia sisällöntuottajia siihen, miten saavutettavaa sisältöä tuotetaan.  Saavutettavuus koskee kaikkea verkkosivusisältöä. Käytetyllä kielellä ja esimerkiksi lauserakenteilla on suuri merkitys informaation saavutettavuuteen. Ja saavutettavuuden suhteen on todella oleellista, miten otsikot ja linkit toteutetaan, tai miten kuvat merkitään. Saavutettavuus koskee myös verkkosivuilla esitettyjä videota ja sivuille liitettyjä asiakirjadokumentteja, jolloin saavutettavuuden  periaatteet tulee olla myös sellaisten henkilöiden hallussa, jotka eivät varsinaisesti ole verkkosivujen päivittämisen kanssa tekemisessä.

 

4 Valmistaudu saavutettavuusselosteeseen 

Saavutettavuusdirektiivin mukaan verkkopalveluissa tulee esittää saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan, miten saavutettavuus sivuilla lakisääteisesti toteutuu. Mikäli sivuilla on osia, jotka eivät ole saavutettavia, tulee kertoa miksi näin on ja annetaan tieto siitä, mistä tämän sivuilla saavuttamattomassa muodossa olevan tiedon saa vaihtoehtoisessa muodossa. Todella tärkeänä osana saavutettavuusselostetta tulee olemaan palautelinkki, jonka kautta voi antaa suoraan palautetta organisaatiolle, mikäli joku osio sivuilla ei toimi.  Sivuilla tulee olla myös kantelulinkki suoraan valvovalle viranomaiselle. Komissio antaa saavutettavuusselosteen yksityiskohtaisen mallin vuoden 2018 aikana. Jo nyt Komission sivuilta löytyy englanninkielinen luonnos saavutettavuusselosteesta.

 

5 Tee saavutettavuustyöstä jatkuva prosessi 

Saavutettavuustyö on jatkuva prosessi, jota tulee ylläpitää jatkuvasti kaikessa verkkopalveluiden suunnittelu- ja toteutustyössä. Testaa sivuja, kerää palautetta ja pyydä kehitystyöhön mukaan eri tavoin toimimisesteisiä henkilöitä. Oleellista on kouluttaa jokainen uusi työntekijä, joka tulee verkkosivuille sisältöjä toimittaman.

 

Avaava® – kumppanisi saavutettavuusasioissa! 

Mikäli  kaipaat apua saavutettavuuden testaamisessa, saavutettavien verkkosivujen toteuttamisessa tai missä tahansa saavutettavuuskysymyksissä, me Avaavassa palvelemme mielellämme! Avaavan saavutettavuusasiantuntijat ovat kansainvälisesti kouluttuja ja sertifioituja osaajia. Avaava toteuttaa kaikessa toiminnassaan Design for All -periaatetta,  jossa käyttäjät osallistuvat suunnittelu- ja toteutusprosessin kaikkiin vaiheisiin, ja jossa suunnittelijoiden luovuus ja ammattitaito valjastetaan käyttäjien tarpeiden huomioimiseen. Kun saavutettavuus otetaan kehitysprosessissa huomioon heti alusta asti ja varmistetaan sen oikea-aikaisuus, ei savutettavuudesta synny lisäkustannuksia!

Tehdään yhdessä kaikille saavutettavat verkkopalvelut – Avaava auttaa  – suurella sydämellä! 

Ajankohtaista

Verkkopalvelun käyttö mobiililaitteella

Tilaajavastuu