Kohosign®-opasteet

Etusivu » Tuotteet » Kohosign®-opasteet

Lähikuva opasteen kiinnityksestä.

Avaava on kehittänyt Kohosign®-opastusjärjestelmän, joka tarjoaa selkeän ja katkeamattomasti opastetun reitin jokaiselle rakennuksessa liikkuvalle. Kohosign®-tuoteperheen eri opastetyypit täydentävät toisiaan helpottaen tilan hahmottamista ja tilassa suunnistautumista monipuolisin keinoin. Opastusjärjestelmän lähtökohtina ovat aidosti erilaiset käyttäjätarpeet.

Kohosign®-opastesarja on joustavasti sovellettavissa kohteen arkkitehtuuriin. Sarja tarjoaa kaikki mahdollisuudet kohdekohtaiselle räätälöinnille värien, koon, materiaalien ja tilakarttakalusteen osalta.

Kohosign®-opastekokonaisuus:

  • kosketeltava tilakartta
  • sanakartta
  • ohjaavat suuntaopasteet
  • tila- ja huonekyltit
  • hissiopasteet / kerrosopasteet
  • symbolikyltit ja-viitat
  • piktogrammit
  • pistekirjoitusopasteet
  • ääniopasteet
  • lattian kohomerkinnät

Lähikuva opasteen kiinnityksestä.

Katso, kuuntele ja kosketa

Kohosign®-tilakyltit ja opastavat viitat

Kohosign®-suuntaopasteiden ja -kylttien selkeät symbolit auttavat käyttäjää suunnistautumaan tilassa iästä, koosta, kansallisuudesta, toiminta- tai aistirajoitteesta riippumatta.  Tilakylteissä voidaan tarrakirjainten sijaan käyttää kohokirjaimia ja näkyvää informaatiota täydentämään pistekirjoitusta. KOHOSIGN®-opasteiden käyttäjätestatut päävärit ovat mustikansininen, metsänvihreä ja grafiitinharmaa.

Lähikuva kohokartasta.

Lähikuva pistekirjoituksesta tilakyltissä.

Kohosign®-ääniopasteet

Ääniopastus on toimiva, mutta harvoin käytetty opastamisen muoto. Se palvelee erityisesti heikkonäköisiä ja sokeita henkilöitä, mutta on hyvä opastamisen tuki kenelle tahansa.

Kohosign® -sanakartta on ääniopastuksen yksi muoto, joka tarjoaa ennakkotietoa kohteesta jo omalta kotitietokoneelta. Kohosign® -sanakartta on verkkosivuilta luettava tai kuunneltava reittiohje kohteeseen sekä selkeä kuvaus itse rakennuksesta ja sen eri toimintojen sijoittumisesta.

Lähikuva kohokartasta ja kädet, jotka tutkivat karttaa.

Kosketeltavat Kohosign®-opasteet

Kohosign® – opastesarjan päätuote on teollisesti valmistettava, uusinta valmistusteknologiaa hyödyntävä kohokartallinen pääopaste, jossa näkyvä informaatio esitetään myös tunnusteltavien kohokuvioiden ja pistekirjoituksen avulla. Kosketeltava tilakartta palvelee yhtä lailla näkeviä ja näkövammaisia henkilöitä tilan hahmottamisessa ja kohteen löytämisessä. Kaikki Kohosign® -opasteet voidaan varustaa pistekirjoituksella.

Kohosign® opastejärjestelmän suunnittelu: Hahmo Design Oy.

Tilaajavastuu