Designing All Inclusive Experiences

Avaava är ett konsult- och formgivningskontor som öppnar dörrar och utjämnar trösklarna. Vi är dedikerade till att skapa en omfattande, tillgänglig och obehindrad användarupplevelse i digitala och fysiska miljöer och tjänster. Dessutom tillhandahåller vi all-sensorisk vägledningsformgivning och informationsformgivning.

Vi reformerar det professionella tänkandet och fördjupar organisationernas förståelse för service. Genom att respektera mångfald och följa Formgivning för all-principen skapar vi användarorienterade lösningar och en mer jämställd vardag för alla!

Läs mer om vårt företag >

Avaava nyheter och åsikter

Nyheter

Avaava på sociala medier

Avaava mukana saavutettavan kulttuurin tapahtumassa

Avaava mukana saavutettavan kulttuurin tapahtumassa

Avaavan Sami Virtanen twiittaa paikan päältä – seuraa! Perjantaina 25.11. on Tampereella saavutettavan kulttuurin tapahtuma, joka nähtävissä suoraan Areenasta. Tallenteena sitä voi katsoa myös...

Expertperspektiv

Saavutettavat pdf-lomakkeet

Saavutettavat pdf-lomakkeet

Pdf on yksi maailman suosituimmista ja käytetyimmistä ohjelmistoriippumattomista tiedostomuodoista. Pdf-lomakkeiden tuottaminen on melko helppoa, mutta niiden tuottaminen saavutettaviksi onkin...

Tjänster

Tillgänglighet

En person som tittar på en datorskärm

I digitala miljöer betyder tillgänglighet obehindrad åtkomst och användbarhet. Avaava är en föregångare inom tillgänglighetstjänster i Finland. Vi betjänar formgivare och implementerare i olika stadier av tillgänglighersimplementering. När digitala miljöer blir mer varierande blir också tillgänglighet allt viktigare.

Obehindrat åtkomst

En rullstolsramp på gatan

Obehindrad åtkomst avser fysiska levnadsmiljöer som tar hänsyn till mångfalden hos människor. Att formgiva en obehindrad miljö innebär tillgången till fysiska tjänster och förverkligandet av jämlikhet i den byggda miljön.

Vägledning

En berörbar plastkarta tillverkad av Avaava

Vägledningsformgivning är en av hörnstenarna hos Avaava. Vi har mer än 10 års erfarenhet med mer än 50 omfattande projekt. Vi har utvecklat vår egen vägledningsmetod som tar hänsyn till olika människors behov och begränsningar. Vi använder också Kohodesign®-vägledningssystem baserat på sensoriska observationer samt olika lösningar relaterade till smart vägledning.