Designing All Inclusive Experiences

Avaava är ett konsult- och formgivningskontor som öppnar dörrar och utjämnar trösklarna. Vi är dedikerade till att skapa en omfattande, tillgänglig och obehindrad användarupplevelse i digitala och fysiska miljöer och tjänster. Dessutom tillhandahåller vi all-sensorisk vägledningsformgivning och informationsformgivning.

Vi reformerar det professionella tänkandet och fördjupar organisationernas förståelse för service. Genom att respektera mångfald och följa Formgivning för all-principen skapar vi användarorienterade lösningar och en mer jämställd vardag för alla!

Läs mer om vårt företag >

Avaava nyheter och åsikter

Tunnettu omista kengistään

Tunnettu omista kengistään

Avaava on työyhteisö, jossa huipputiimi palvelee asiakkaitaan ja tekee unelmatyötään. Tunnettu hokema suutarin lapsen kengistä tai kengättömyydestä ei pidä ainakaan Avaavan kohdalla paikkaansa....

Nyheter

Avaava på sociala medier

Expertperspektiv

Tjänster

Tillgänglighet

I digitala miljöer betyder tillgänglighet obehindrad åtkomst och användbarhet. Avaava är en föregångare inom tillgänglighetstjänster i Finland. Vi betjänar formgivare och implementerare i olika stadier av tillgänglighersimplementering. När digitala miljöer blir mer varierande blir också tillgänglighet allt viktigare.

Obehindrad åtkomst

Obehindrad åtkomst avser fysiska levnadsmiljöer som tar hänsyn till mångfalden hos människor. Att formgiva en obehindrad miljö innebär tillgången till fysiska tjänster och förverkligandet av jämlikhet i den byggda miljön.

Vägledning

Vägledningsformgivning är en av hörnstenarna hos Avaava. Vi har mer än 10 års erfarenhet med mer än 50 omfattande projekt. Vi har utvecklat vår egen vägledningsmetod som tar hänsyn till olika människors behov och begränsningar. Vi använder också Kohodesign®-vägledningssystem baserat på sensoriska observationer samt olika lösningar relaterade till smart vägledning.