Avaavas guidehund Helmi och hjälphund Niilo observerar världen ur sitt hundperspektiv på sitt eget Instagram-konto, @avaavan_apurit. Dessa observationer görs direkt från en fördelaktig ställning när bossarna Elina Jokisuu och Azra Tayyebi tar i tu med kärnan i...

läs mer