Få människor vet att Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv redan har trätt i kraft. Den anger gemensamma tillgänglighetsstandarder för viktiga tjänster och produkter. Direktivet gäller både offentliga och privata tjänsteleverantörer. Viime vuosi oli monella...

läs mer