1. Startsida
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Näin syntyi opas esteettömän ja saavutettavan tapahtuman järjestämiseen

Näin syntyi opas esteettömän ja saavutettavan tapahtuman järjestämiseen

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS toimii aktiivisesti myös työelämän yhdenvertaisuuden edistäjänä. Aiheeseen liittyvästä materiaalipankista löytyy nyt uusi kattava opas esteettömän ja saavutettavan tapahtuman järjestämiseen. Avaavalla oli kunnia olla mukana hankkeessa.

Vamlasin erillisen Nuoret ja työelämä -sivuston kautta edistetään vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja neuromonimuotoisten nuorten yhdenvertaisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Sivustolta löytyy kattava materiaalipankki, johon Vamlas on koonnut hyödyllisiä työkaluja ja aineistoja, joista on yhdenvertaisesti hyötyä aivan kaikille.

Olimme mukana suunnittelemassa esteettömän ja saavutettavan tapahtuman järjestämiseen liittyvää opasta. Valmiiseen oppaaseen voit tutustua seuraavan linkin avulla: Opas esteettömän ja saavutettavan tapahtuman järjestämiseen. Sama opas on myös ladattavissa saavutettavana PDF-tiedostona.  

Avaavan tiimiin kuuluivat saavutettavuusasiantuntija Senni Hirvonen ja asiakkuuspäällikkö Sami Virtanen sekä johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi. Sennin asiantuntemusta edustavat näkövammaisten ihmisten tarpeet, Samin erikoisalaa ovat kuulovammaisten henkilöiden tarpeet ja Marjo puolestaan on rakennetun ympäristön esteettömien ratkaisujen asiantuntija.

Tapahtumaopasta rakentamaan

Tartuimme toimeen tutustumalla eri vammaisjärjestöjen ja korkeakoulujen olemassa oleviin oppaisiin. Aluksi nousi esiin kysymys, missä menee tapahtuman ja tapaamisen raja työelämässä. Mitä kuuluukaan niin sanottuun mikrovuorovaikutuksen saavutettavuuteen tai vastaavasti, miten huomioida isommat massaluennot ja messutapahtumat? Lisäksi monet tapahtumat järjestetään nykyisin vaihtelevasti etä-, lähi- ja hybriditapahtumina.

”Otimme lähtökohdaksi Matti Meikäläisen järjestämän keskisuuren yrityksen rekrytointitapahtuman noin 20 henkilölle. Tapahtumaan osallistuu oletettavasti puolet paikan päällä ja puolet etänä. Näin oppeja voi sujuvasti hyödyntää ja soveltaa myös pienempiin tai suurempiin tapahtumiin”, kertoo Senni Hirvonen.

Monet tapahtumat järjestetään nykyisin vaihtelevasti etä-, lähi- ja hybriditapahtumina.

Tapahtumien järjestämisestä löytyi jonkin verran valmista materiaalia, mutta ne liittyivät usein kulttuuritapahtumiin. Työelämätapahtumista Suomessa ei aiemmin ollut vastaavaa opasta laadittu. Työelämä erityisesti tuo mukaan inklusiivisuuden ja käsitteen määrittelemisen haasteen.

”Inklusiivisuudella tarkoitamme tässä yhteydessä sosiaalista ja asenteellista saavutettavuutta, mutta sen voi nähdä myös läpileikkaavana teemana. Toisin sanoen ilman oikeaa asennetta ei synny saavutettavaa ja esteetöntä tapahtumaa. Ja vaikka asenne olisi kohdillaan, aidosti esteettömässä tapahtumassa asiat pitää olla myös fyysisteknisesti kohdillaan”, Hirvonen tarkentaa.  

Rohkaisevalla näkökulmalla

Päänäkökulmamme oppaan laatimiseen oli tietenkin työelämän tapahtumissa, kuten kokouskäytännöissä ja erityisesti nuorten työelämään pääsyä helpottavissa tapahtumissa. Sellaisia ovat esimerkiksi verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet ja miksei myös epämuodollisemmat illanistujaiset ja vastaavat tilaisuudet.   

“Opas on hyvä työkalu, josta voi hyödyntää tarvitsemiaan palasia ja omaksua omassa tahdissa uutta.” – Anu Lönnqvist, Vamlas

”Tärkeintä oli luoda opas, joka rohkaisee ja kannustaa ihan tavallisia ihmisiä luomaan yhdenvertaisia tapahtumia”, Hirvonen tiivistää.

”Pitkät vaatimuslistat saattavat karkottaa. Siksi ratkaisimme asian tarjoamalla tiiviitä bullet pointteja ja matkan varrelle lisätietolinkkejä ja ohjeita oppaan käyttöön.”

Opas on ollut ladattavissa Vamlasin Nuoret ja työelämä -sivustolla vasta tovin, mutta kerännyt jo paljon positiivista palautetta.

Vamlasin hankekoordinaattori Anu Lönnqvist kuvaileekin, että opas on hyvä työkalu, josta voi hyödyntää tarvitsemiaan palasia ja omaksua omassa tahdissa uutta.

Mieluisaa yhteistyötä

Avaavan tiimi kiittelee Vamlasia sujuvasta yhteistyöstä. Kokonaisuutta työstettiin yhdessä monissa palavereissa ja yhteiset tiedostot jaettiin Sharepointissa. Palaute oli puolin ja toisin avointa. Huolehdimme lisäksi, että html- ja pdf-versiot ovat saavutettavia ja ruudunlukijaa käyttäville asianmukaisesti laadittuja.

Tutustu oppaaseen ja anna palautetta joko Vamlasille tai suoraan meille! Tutustu samalla Nuoret ja työelämä -toimintaan. Sen keskeisiä osa-alueita ovat vaikuttamistyöt, verkostotoiminta ja koulutukset.

Avaavan kokonaisvaltaiset palvelut kattavat rakennetun ympäristön esteettömyyden ja digitaalisen ympäristön saavutettavuuden. Lisäksi yksi erityisosaamisalueemme on näkövammaisia ja sokeita henkilöitä palvelevien opastusjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. Kaikki Avaavan palvelut yhdessä edistävät kokonaisvaltaista inklusiivisuutta, ja niin kuin kansainvälisesti sen ilmaisemme: designing all inclusive experiences.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Sami Virtanen, asiakkuuspäällikkö, Design for All -vaikuttaja

Puh. 050 553 8555

Sähköposti sami.virtanen@avaava.fi

Blogg arkiv