1. Startsida
  2.  » 
  3. Obehindrad åtkomst
  4.  » Obehindrad åtkomst undersökning

Obehindrad åtkomst undersökning

Tillgänglighetsundersökningen undersöker tillgängligheten till platsen och funktionaliteten i faciliteterna för människor med olika problem som rör nedsatt eller förminskad rörlighet och funktionalitet. Vi genomför tillgänglighetsundersökningar för att betjäna byggare och formgivare av både renoveringar och nybyggnadsprojekt.

Vår enkätmetod bygger på bygglagstiftning och rekommendationer. Den är baserad på den allmänt accepterade ESKEH-metoden för att kartlägga tillgängligheten till byggda miljöer. En rapport som presenterar de identifierade problemområdena och som föreslår åtgärder upprättas som resultat av undersökningen.