1. Startsida
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Oulun yliopistollisen sairaalan uusi opastus

Oulun yliopistollisen sairaalan uusi opastus

Seinä-opaste Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on käynnissä OYS 2030 -uudistamisohjelma, jonka myötä sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeen yhteydessä myös sairaalan opastamisen maailma kokee muutoksen. Jo nyt Oulun yliopistollisen sairaalan uusi opastus alkaa näkyä. Valmista on vuonna 2023.

Avaava on ollut mukana kehittämässä Oulun yliopistollisen sairaalan opastusta ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2020, jolloin suunnittelimme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille uuden opasteilmeen. Samalla opastamisen logiikkaa selkiytettiin. Saman aikaisesti on myös työstetty parhaillaan rakenteilla olevien uudisrakennusten A, B ja E opastetarvemäärityksiä. Opasteasennukset käynnistyivät tämän vuoden helmikuun toisella viikolla B-talosta. Asiakkaille ovet aukeavat vuoden 2023 puolella.

Opasteissa tärkeää kokonaisvaltainen toimivuus

Opastusjärjestelmän tavoitteina ovat yhtenäisyys, loogisuus, katkeamattomuus ja toimivuus. Opastetyyppien suunnittelua on ohjannut selkeyden, ymmärrettävyyden ja saavutettavuuden periaatteiden toteutuminen. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi värien tummuuskontrasteihin, kirjaintyypin selkeyteen ja kokoon sekä opasteiden kokoihin ja sijoitteluun.

Opastetyyppien suunnittelua on ohjannut selkeyden, ymmärrettävyyden ja saavutettavuuden periaatteiden toteutuminen.

Opastussuunnittelun aikana uusia opasteita testattiin moninaisen käyttäjäryhmän kannsa. Mukana oli esimerkiksi Oulun vammaisjärjestön ja Suomen kipy ry:n edustajia.

Aulojen katto-opasteita Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Opastemanuaali ohjeistaa

Opastuksiin liittyvä manuaali sisältää opastamisen logiikan kuvauksen, ohjeet erilaisten opastetyyppien toteuttamiseen sekä näkövammaisia henkilöitä palvelevat opasteet, jotka liittyvät tuntoon ja ääneen.

Opastesuunnittelutyön myötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tuotettiin oma opastemanuaali, joka ohjeistaa opastamisen toteuttamisessa sairaanhoitopiirin kiinteistöissä ja kiinteistöjen ulkoalueilla.

Tavoitteena yhdenmukainen opastus

Lähtökohtana suunnittelussa on ollut Oulun yliopistollisen sairaalan rakennusten ja ulkoalueiden opastus, mutta tavoitteena on, että kaikissa sairaanhoitopiirin kohteissa opastus olisi yhdenmukaista. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen yhteydessä opasteet korjataan vastaamaan uutta opastuksen ilmettä.

Uuden opastusjärjestelmän pilottikohde on L-rakennus eli niin sanottu lasten sairaala. Tänne uudet opasteet asennettiin talven 2021–2022 aikana. 

Avaava auttaa opastesuunnittelussa

Onko teillä tarvetta asiantuntevalle opastesuunnittelulle? Opastussuunnittelu on yksi Avaavan keskeisistä osaamisalueista. Siitä meillä löytyy kokemusta yli 12 vuoden ja yli 50 projektin verran. Lue lisää opastamisesta, kysy ja ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme.

Soita tai meilaa:

Terhi Tamminen

puh. 045 135 8932

Sähköposti terhi.tamminen@avaava.fi

Blogg arkiv