Tillgänglighet

I digitala miljöer betyder tillgänglighet obehindrad åtkomst och användbarhet. Avaava är en föregångare inom tillgänglighetstjänster i Finland. Vi betjänar formgivare och implementerare i olika stadier av tillgänglighersimplementering. När digitala miljöer blir mer varierande blir också tillgänglighet allt viktigare.

Avaava utför tillgänglighetsgranskningar och erbjuder utbildning och konsulttjänster. Allt tillgänglighetsarbete inkluderar erfarenhetsexperternas röster: revisioner till exempel involverar alltid synskadade tillgänglighetsexperter, och utbildning illustrerar tillgänglighet ur verkliga användares perspektiv.

Avaava har förbättrat tillgängligheten för digitala tjänster i den offentliga, privata och tredje sektorn sedan 2016. Avaava har genomfört mer än hundra tillgänglighetsgranskningar av olika webbplatser, e-tjänster och mobilapplikationer. Avaavas experter har delat med sig av sin tillgänglighetsexpertis i mer än 50 utbildningskurser.

Tillgänglighetstjänster

Tillgänglighet granskningar

Avaavas experter utvärderar tillgängligheten till webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och e-dokument.

Tillgänglighet utbildning

Avaava erbjuder färdiga träningspaket, skräddarsydd precisionsutbildning och stöd för att öka tillgänglighetsexpertisen i hela organisationen.

Rådgivning om tillgänglighet

En Avaava expert kan arbeta som en del av utvecklingsteamet för en onlinetjänst och därmed se till att tillgänglighet tas med i beräkningen redan från början av utvecklingsprojektet.