1. Startsida
  2.  » 
  3. Tillgänglighet
  4.  » Granskningar och rådgivning

Granskningar och rådgivning

Avaava har lång erfarenhet av att utvärdera och granska olika digitala tjänster, t.ex.

  • Webbplatser
  • Elektroniska transaktionstjänster
  • Digitala lärmiljöer
  • Mobilapplikationer
  • Elektroniska dokument, bilagor och formulär
  • Självbetjäningsterminaler och kiosker

Tillgänglighetgranskningar

I Avaavas granskningar utvärderas tillgänglighet ur användarens perspektiv. Granskningen innehåller alltid synpunkter från en synskadad tillgänglighetsexpert som använder skärmläsarprogram dagligen. Som ett resultat får kunden en uppfattning om de verkliga praktiska problemen och kan sedan rikta in sig på tillgänglighetsåtgärder på ett sätt som verkligen förbättrar användarupplevelsen för alla.

Resultaten av granskningen dokumenteras tydligt med hjälp av exempel. Kunden får konkreta förslag på förbättringar som gör det enkelt att översätta resultaten av revisionen till praktiska åtgärder. Revisionen inkluderar en konsulterande återkopplingssession, där tillgänglighetsbrister kan granskas tillsammans med till exempel produkt- eller tjänsteägaren och utvecklingsteamet eller en extern systemleverantör. Avaava utarbetar vid behov också ett officiellt tillgänglighetsutlåtande i samband med granskningsrapporten.

Avaava betjänar kunder i hela Finland.

Tillgänglighetrådgivning

Att involvera en Avaava-expert i ett projekt för utveckling av digitala tjänster är det mest kostnadseffektiva sättet att implementera tillgänglighet till den tjänst som utvecklas, vare sig det är tekniska lösningar, webbplatsstruktur eller visuellt utseende.

Tillgänglighetsexperten arbetar som en del av utvecklingsteamet och stöder till exempel formgivare av tjänster, användarupplevelser och användargränssnitt samt programutvecklare för att hitta de bästa tillgänglighetslösningarna. Med en expert kan tillgänglighetsproblem lösas och föreslagna lösningar testas snabbt. Samarbete med en tillgänglighetsexpert ökar samtidigt också utvecklingsteamets egen expertis.

Det är också möjligt att anställa en Avaava tillgänglighetsexpert som konsult genom kontrakt som tillfälligt anställd. I det fallet är experten tillgänglig för kunden under det överenskomna antalet timmar per vecka genom antingen ett kontinuerligt eller ett tidsbegränsat avtal.