1. Startsida
  2.  » 
  3. Tillganglighet
  4.  » Tillgänglighetsgranskningar

Tillgänglighetsgranskningar

Avaava har lång erfarenhet av att utvärdera och granska olika digitala tjänster, t.ex.

  • Webbplatser
  • Elektroniska transaktionstjänster
  • Digitala lärmiljöer
  • Mobilapplikationer
  • Elektroniska dokument, bilagor och formulär
  • Självbetjäningsterminaler och kiosker

I Avaavas granskningar utvärderas tillgänglighet ur användarens perspektiv. Granskningen innehåller alltid synpunkter från en synskadad tillgänglighetsexpert som använder skärmläsarprogram dagligen. Som ett resultat får kunden en uppfattning om de verkliga praktiska problemen och kan sedan rikta in sig på tillgänglighetsåtgärder på ett sätt som verkligen förbättrar användarupplevelsen för alla.

Resultaten av granskningen dokumenteras tydligt med hjälp av exempel. Kunden får konkreta förslag på förbättringar som gör det enkelt att översätta resultaten av revisionen till praktiska åtgärder. Revisionen inkluderar en konsulterande återkopplingssession, där tillgänglighetsbrister kan granskas tillsammans med till exempel produkt- eller tjänsteägaren och utvecklingsteamet eller en extern systemleverantör. Avaava utarbetar vid behov också ett officiellt tillgänglighetsutlåtande i samband med granskningsrapporten.

Avaava betjänar kunder i hela Finland.