1. Startsida
  2.  » 
  3. Tillganglighet
  4.  » Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighetsrådgivning

Att involvera en Avaava-expert i ett projekt för utveckling av digitala tjänster är det mest kostnadseffektiva sättet att implementera tillgänglighet till den tjänst som utvecklas, vare sig det är tekniska lösningar, webbplatsstruktur eller visuellt utseende.

Tillgänglighetsexperten arbetar som en del av utvecklingsteamet och stöder till exempel formgivare av tjänster, användarupplevelser och användargränssnitt samt programutvecklare för att hitta de bästa tillgänglighetslösningarna. Med en expert kan tillgänglighetsproblem lösas och föreslagna lösningar testas snabbt. Samarbete med en tillgänglighetsexpert ökar samtidigt också utvecklingsteamets egen expertis.

Det är också möjligt att anställa en Avaava tillgänglighetsexpert som konsult genom kontrakt som tillfälligt anställd. I det fallet är experten tillgänglig för kunden under det överenskomna antalet timmar per vecka genom antingen ett kontinuerligt eller ett tidsbegränsat avtal.