Tillgänglighets uttalande

 1. Startsida
 2.  » Tillgänglighets uttalande

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur väl Avaava Oy:s nätsidor följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, brister i tjänstens tillgänglighet samt hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Avaava Oy ansvarar för denna nättjänst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna tjänst uppfyller till en del A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier som nämns i lagen (WCAG-kriterierna 2.1). Tjänsten innehåller en del tillgänglighetsbrister som beskrivs i detalj nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra tjänstens tillgänglighet. Ifall du upptäcker problem som inte nämns på denna sida, meddela oss om dem, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss med per e-post på adressen palaute@avaava.fi.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar förverkligandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor berättas hur du kan ge respons och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Närmare information om tekniska tillgängligheten

Tjänsten är inte ännu till alla delar tillgänglig.

Innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga:

 • Webbplatsen innehåller några icke-deskriptiva länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • Webbplatsen innehåller en del väsentliga bilder som saknar textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Webbplatsen har en del lägen där tangentbordspekaren inte urskiljs tillräckligt tydligt. (WCAG 2.4.7)
 • Uutiskirjeen tilaus- och kontaktblanketternas inmatningsfel visas inte tillräckligt tydligt visuellt eller datorstyrt. Korrigeringsförslag erbjuds inte. (WCAG 1.3.1, 3.3.1 och 3.3.3)
 • Webbplatsens struktur förmedlas inte alltid rätt till skärmläsaranvändare: sidfotens listastruktur tolkas inte helt korrekt med skärmläsare. Dessutom har tjänsten en del extra länkar som hittas endast med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Mobilmenyn saknar ett tillgängligt namn och roll. För tillfället går den inte att använda med tangentbord eller skärmläsare. (WCAG 2.1.1 ja 4.1.2)
 • Webbplatsen anpassas inte fullständigt till förstorningar eller varierande skärmstorlekar. Mobilmenyns språkval går inte att hitta om webbplatsens texter förstoras. (WCAG 1.4.10)
 • Tjänsten erbjuder inte alltid flera sätt att hitta det eftersökta innehållet. (WCAG 2.4.5)
 • Webbplatsens HTML-kod är inte till alla delar enligt specifikationen. (WCAG 4.1.1)

De uppräknade bristerna åtgärdas i början av 2024.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Anmärkningarna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på Avaava Oy:s tillgänglighetsexperters utvärdering om huruvida tjänsten uppfyller kraven som nämns i lagen.

Detta utlåtande har upprättats 3.8.2022.

Utlåtandet uppdaterades senast 18.9.2023.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Tillgänglighetskrav-webbplatsen