1. Startsida
  2.  » 
  3. Vägledning
  4.  » Vägledningsformgivning

Vägledningsformgivning

Den väglednings- och vägsökningsmetod som utvecklats av Avaava tar hänsyn till personer med olika funktions- och rörelsehinder, inklusive synskadade och blinda. Avaavas tjänst för vägledningsformgivning innefattar bland annat att utforma vägledningslogik, skapa specifikationer för vägledningskrav, utforma skyltens visuella utseende – och vid behov kan vi också ta hand om guide produktion, övervaka det och installera guiderna. Vår vägledningsformgivning är alltid baserad på ett enhetligt, oavbrutet och obegränsat vägledningssystem som tar hänsyn till användarnas mångfald, passar in i arkitekturen och miljön, integreras med IKT-system och är lätt att underhålla och uppdatera – samt kostnadseffektivt.

Avaava har tillhandahållit vägledningsformgivning och implementering för en mängd olika platser, såsom kontorsbyggnader, kommersiella lokaler, sjukhus, läkarmottagningar, undervisningsanläggningar, bibliotek, kurscenter och kyrkor. De största och mest krävande projekten har inkluderat flera omfattande vägledningsplaner för olika centralsjukhus.

Avaavas speciella kompetensområde är vägledningsformgivning som tar hänsyn till alla sinnen, till exempel vägledningssystemet för centralbiblioteket Oodi i Helsingfors, som betjänar blinda kunder och är oöverträffat internationellt. Malliesimerkkinä mainittakoon keskustakirjasto Oodi, jossa näkövammaisten opastus on kansainvälisestikin vertaansa vailla.

Smart vägledning

Förutom traditionell fast och statisk vägledning har olika digitala och dynamiska vägledningsmetoder utvecklats de senaste åren. I sina projekt ser Avaava till att dessa två olika vägledningsvärldar implementeras tillsammans till ett enda enhetligt vägledningssystem.

Som en del av det rikstäckande 6Aika-projektet har Avaava implementerat Smart City Handbok, som ger en översikt över en holistisk vägledningsmodell där traditionell vägledning och digitala lösningar kompletterar varandra. Handboken riktar sig till kommuner som är intresserade av att utveckla vägledning, företag som tillhandahåller vägledningslösningar och privata och offentliga tjänsteleverantörer. Handboken hjälper kommuner att planera och genomföra vägledning.

Våra kunder

HUS
TYKS
PPSHP
EPSHP
Eksote
Essote
Assi
Kainua
PHHYKY