1. Startsida
  2.  » Vårt företag

Vårt företag

Avaava Oy är ett konsult- och designkontor som öppnar dörrar och utjämnar trösklar. Avaava och företaget Avaava Digital Oy som det äger erbjuder lösningar för tillgänglighet till digitala tjänster och kommunikation, tillgängligheten för byggda miljöer, inkluderande designmetoder och skyltdesign. Vår unika expertis gör det möjligt för oss att ge omfattande hjälp på alla nivåer i en organisation.

Tjänster för digitala och byggda miljöer

Våra kunder för digitala tjänster och kommunikation är vanligtvis privata och offentliga organisationer som vill säkerställa tillgängligheten till sina tjänster och kommunikation. Vi genomför digitala servicegranskningar, konsulterar och tränar flitigt i tillgänglighetsfrågor för digitala tjänster och hjälper till med online servicereformer.

För byggda miljöer erbjuder vi tillgänglighetsrådgivning och kartläggning samt skyltdesign. Tillgänglighetsundersökningar kan genomföras både på arbetsplatser som fortfarande är i planeringsfasen och på renoveringsplatser som behöver tillgänglighetsförbättringar. Över hela Finland består vår kundbas av människor, organisationer och företag för vilka tillgänglighet har blivit ett problem som måste behandlas. Våra tjänster har nyligen väckt särskilt intresse från den kommunala-, sociala- och hälsovårdssektorn samt kultur- och gästfrihetssektorn.

En certifierad operatör

Avaava följer Design för Alla-principen i all sin verksamhet. Tvärvetenskapligt samarbete med kommunikationspersonal och utvecklare, design, arkitektur, produktion, handikapp- och äldreorganisationer, slutanvändare och myndigheter säkerställer att vi har den senaste, mest intressanta och mångsidiga informationen för kommunikation och konstruktion till vårt förfogande. Avaava har arbetat mycket med krävande tillgänglighet, tillgänglighets- och skyltdesign och tillgänglighetsmappningsprojekt och är en eftertraktad samarbetspartner.

Avaava är också en aktiv medlem i flera internationella nätverk inom området, både i Finland och internationellt.

Våra experter inkluderar utbildade tillgänglighetskontrollörer och internationellt certifierade tillgänglighetsgranskare, eftertraktade talare och högt uppskattade utbildare. Avaavas VD Terhi Tamminen är medlem i styrelsen för Design for All Europe, EIDD, Avaava Oy är medlem i European Concept for Accessibility Network, EuCAN och European Network of Accessible Tourism, ENAT, och Avaava Digital Oy är medlem i International Association of Accessibility Professionals, IAAP. Avaava Digital’s experter är IAAP-certifierade tillgänglighetsexperter.

Vi är Avaava

Våra medarbetare

Lär känna oss! Vår mångsidiga besättning består av alla typer av människor, experter och de bästa proffsen.

Vårt företags historia

Avaava är en del av en företagsfamilj. Läs vår historia och lära känna vårt uppdrag!

AccessibleEU

Avaava representerar Finland i AccessibleEU -projektet. Vår evenemangslista finns på finska.

Avaava som företag

Avaava är en aktiv medlem i flera internationella nätverk inom området och arbetar i stor utsträckning i olika förtroendepositioner: Ledamot av styrelsen för design för hela Europa EIDD, Medlem av International Association of Accessibility Professionals IAAP, European Concept for Accessibility Network EuCAN och European Network of Accessible Tourism ENAT. Avaava har varit involverad i reformarbetet för den finska byggnadsinformationsgruppens vägledning RT-kort.

EIDD
ENAT
IAAP

Partners

Karanttia
Blindsquare
Normbau
Signa
chabla
Glowway
Qlu
Readspeaker
Durat
Laatukuuluu