1. Etusivu
 2.  » 
 3. Vårt företag
 4.  » AccessibleEU-evenemang

AccessibleEU-evenemang

Avaava har valts till Finlands representant i Europeiska kommissionens fyraåriga flaggskeppsprojekt AccessibleEU. Som en del av projektet ordnar Avaava evenemang och seminarier som gäller obehindrad åtkomst, tillgänglighet och inkludering. Hösten 2023 kommer det att ordnas tre evenemang. Alla evenemang är avgiftsfria för deltagarna.

Evenemangen är huvudsakligen på finska. Information om evenemang på andra språk kommer att tillhandahållas separat. Vart och ett av våra seminarier erbjuder skrivtolkning på finska och tolkning på finskt teckenspråk.

På denna sidan sammanställer vi information om evenemangen.

I frågor som gäller evenemangen kan du vända dig till Sami Virtanen som är projektchef för AccessibleEU-projektet: sami.virtanen@avaava.fi

Kommande evenemang

En tillgänglig och inkluderande resekedja — Inclusive Transportation for All

22.11.2023 kl 9–15

Plats: Helsingfors stadshus, Evenemangstorget

Kl 9.00–9.30
Hälsningar från Kommunikationsministeriet: Kommunikationsminister Lulu Ranne

Kl 9.30–10.00
Kommunikationsministeriets tillgänglighetsvisionLVM presenterar

Kl 10.00–10.10
Kommentartal: Jaakko Knuutila, ledare för designbranschen, Trafikledsverket

Kl 10.15–10.40
Making public transport accessible—challenges and opportunities

 • Ann Frye, Senior Accessibility specialist, director, access & Inclusion Forum of the Chartered Institute of Logistics and Transport and the UK Government appointed Ambassador for Disability and Access at Airports (på engelska)

Kl 10.40–11.20
Hur når man i praktiken den tillgängliga resekedjan? Ett panelsamtal. Inklusive bland annat:

 • Casper Suovalo, Service Quality Specialist, VR
 • Joona Packalen, passagerarinformationschef, HRT
 • Hanna Hämäläinen, Chef för passagerartjänster och utveckling, Finavia Oyj, Helsinki-Vantaa flygplats
 • Erfarenhetsspecialisten Anna Pasanen, rullstolsrugbylandslaget

Kl 11.20–11.40
Smart järnvägstransport, Tero Avellan, avhandlingsforskare, Tammerfors universitet / Tammerfors tillgänglighetsenhet Taccu.

Kl 11.40–11.55
Tillgänglighet inom trafikverksamheten i Sverige, Andreas Pettersson, Södertörn universitet (på svenska)

Kl 12.00–13.00
Nätverkslunch (på egen bekostnad)

Kl 13.00–14.30
Utrustningskrav och tillgänglighet vid busstrafikanskaffningar. En session med introduktion och samtal om ovannämnda uttalande

 • Transport- och kommunikationsverket Traficom & WSP

Kl 14.30–15.00
Avslutningsord och en chans att prova simuleringsdräkten AgeMan

 

Anmäla dig i förväg:

Håll dig uppdaterad med AccessibleEU-evenemang som anordnas av Avaava:
Följ Avaava på LinkedIn

Beaktande av tillgängligheten i webbutiker — Accessibility in e-commerce

5.12.2023 kl 9–15

Plats: kommer att avslöjas senare, fjärrnärvaro också tillgängligt

Kl 9.00–9.05
Inledningsord, Finsk Handel

Kl 9.05–9.25
Introduktion: vad är tillgänglighet – en inkluderande tjänsteväg till e-handel och hur kan affärsområdet dra nytta av att utveckla tillgängligheten? En introduktion till initiativet AccessibleEU, Avaava

Kl 9.25–9.45
Vad är tillgänglighetsdirektivet och vem berör det inom handeln?

Kl 9.45–10.00
Tillgänglighetsdirektivet ur handelsaktörernas perspektiv, kommentantal. Ilari Kallio, ledande expert, Finsk Handel

Kl 10.00–10.10
Tillgänglighet som marknadsledare för kundupplevelse och affärer. Mirva Sandström, Digital Commerce Director, Digital Commerce Finland -gemenskap

Kl 10.10–10.25
Diskussion och frågor

10 min paus

Kl 10.35
E-handels tillgänglighet i praktiken

Diskussion och frågor

 • Fallexempel: tillgänglighet som en del av att designa en webbshop — perspektiv och upplevelser. Juha Kitinmäki, Head of Digital Commerce, och Matti Mauno, UX/UI Designer, Motonet 
 • HSL och tillgänglighet i biljettwebbutiker. Satu Rönnqvist, produktchef, HSL-biljettwebbutik, HSL
 • E-handelstillgänglighet ur användarperspektiv, Veera Florica Rajala, socialpolitisk expert, Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) 
 • De mest typiska tillgänglighetsutmaningarna inom e-handel & checklista, tips, utvecklingsarbete, Avaava

Kl 11.40–11.50
Diskussion och frågor

Kl 11.50–12.00
Avslutning på förmiddagshändelserna och ett utskick till eftermiddagen, Avaava

Kl 12.00–13.00
Nätverkslunch (på egen bekostnad)

Kl 13.00–15.00
Demonstrationsmontrar med experter av erfarenhet

Anmäla dig i förväg:

Håll dig uppdaterad med AccessibleEU-evenemang som anordnas av Avaava:
Följ Avaava på LinkedIn

Tidigare evenemang

Design av inkluderande kundupplevelse & Presentation av projektet AccessibleEU

12.9.2023 kl 9–13

Plats: Helsingfors stadshus, Evenemangstorget

Kl 9.00–9.20
Öppningsanförande, Avaava Terhi Tamminen

 • Presentation av AccessibleEU-projektet
 • Vad är inkluderande kundupplevelse och dess design?

Kl 9.20–9.40
Helsingfors stad – Tillgänglighetsapp och värdls mest tillgänglig servicekarta

 • Henna Niemi, projektchef, Helsingfors stad
 • Kati Seppälä, projektchef, Helsingfors stad

Kl 9.45–10.05
Inklusivitet i Helsingfors turism, exempel ur det nya åtgärdsprogrammet

 • Nina Vesterinen, turismchef

Kl 10.10–10.30
Nya Arkitektur- och Designmuseet

 • projektledare Kaarina Gould

Kl 10.35–10.50
Inkluderande designprocess ur användarens synvinkel

 • erfarenhetsexperterna Sami Virtanen och Senni Hirvonen

Kl 10.50–11.00
Avslutande ord

Kl 11.00–13.00
Möjlighet att testa en AgeMan-kostym för åldersupplevelse och annan demoutrustning i grupparbetsrummet.

 

Tillgänglighetsinformation

 • Tillgängligt badrum
 • Tillgänglig ingång
 • Skrivtolkning live och för fjärrdeltagare
 • Tolkning på finskt teckenspråk live och för fjärrdeltagare
 • Induktionsslinga

Mer information om Evenemangstorget finns på hel.fi (öppnas i nytt fönster)

Håll dig uppdaterad med AccessibleEU-evenemang som anordnas av Avaava:
Följ Avaava på LinkedIn

Vi ger mer information!

Terhi Tamminen, affärs- och utvecklingsdirektör / Finlands representant i AccessibleEU-projektet
Tfn. +358 45 135 8932
E-post terhi.tamminen@avaava.fi

Sami Virtanen, projektchef för AccessibleEU-projektet, Design for All-påverkare
Tfn. +358 50 553 8555
E-post sami.virtanen@avaava.fi

 

Mer information om AccessibleEU-projektet i de sociala medierna

Webbplatsen AccessibleEU
Facebook
Linkedin
Twitter
YouTube