1. Startsida
  2.  » 
  3. Vårt företag
  4.  » Vårt företags historia

Vårt företags historia

Avaava Oy är en konsult- och designbyrå, men ingår också i en affärsfamilj med ett unikt uppdrag!

Vårt uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att ge alla lika liv och miljö genom All Inclusive designprinciper. Vi är engagerade i att skapa en heltäckande tillgänglig och obehindrad användarupplevelse för digitala och fysiska miljöer och tjänster.

Vi tillhandahåller dessutom all-sensorisk väglednings- och informationsdesign. Vårt uppdrag är att reformera det professionella tänkandet och att vidareutveckla organisationernas servicekoncept. Genom att respektera mångfald och följa Design för Alla-principen skapar vi användarorienterade lösningar och en mer jämställd vardag för alla! Smidiga och säkra transaktioner och rörelse, både i den digitala och fysiska miljön, är en grundläggande rättighet för alla.

Våra värderingar

Jämställdhet är vårt främsta mål

Vår passion är att göra positiva förändringar i människors liv och att hjälpa människor att blomstra. Tillgänglighet och åtkomlighet måste vara en inneboende del av samhället – de är grundläggande mänskliga rättigheter. När vi arbetar för jämlikhet anser vi att det är viktigt att våra lösningar lever vidare som en intakt, estetisk och etisk helhet.

Drömarbete med ett topplag

Villkoren för ett drömjobb bygger på välbefinnande. Vi vill ta hand om den unika Avaava-andan. Vi värnar om inspiration som kommer från samarbete, upprätthåller positiv energi och säkerställer kontinuerlig utveckling av vår kompetens. Mångfald är viktigt för oss. Vi hämtar styrka från hur meningsfullt vårt arbete är, vår mångfald av personligheter och olika spetskompetenser.

Vi är stolta över vår resa

Vi är pionjärer inom design och Design för Alla i Finland. Vi har banat väg för denna viktiga fråga, även om vägen ibland har slingrat. När vi ser tillbaka på vår resa är vi ödmjuka – men vi är också stolta över vad vi har lärt oss och hur vi ständigt har utvecklats för att möta nya utmaningar. Vi utvärderar våra projekt inte bara utifrån intjäningsperspektivet utan också utifrån perspektivet lärande och utveckling.

Terhi (vänster) och Marjo Kivi slog sig samman för 12 år sedan. Det var då det passionerade arbetet för Design för Alla-principerna började. 2017 grundade vi Avaava Digital Oy tillsammans med Petteri Alinikula, styrelseordförande.

Från ett företag till en affärsfamilj

Avaava är en del av affärsfamiljen Karanttia-Avaava, som är baserad på Karanttia Oy Perusturva, grundat 1987 av företagets ägare Antti Kairinen. 2008 beviljade Tekes (nu Business Finland) Karanttia finansiering för utveckling av ett företag med fokus på att utveckla tillgänglighet för byggnader och skapa Kohosign-familjen med all-sensorisk präglad skyltning. 2009 föddes Avaava och dess första kundprojekt lanserades. 2015 blev Avaava ett dotterbolag till Karanttia.

Avaava och Karanttia verkar i delade lokaler vid de gamla forsarna i Helsingfors. Våra medarbetare arbetar tillsammans och vi gör utvecklingsarbete över organisationsgränserna. Vi delar inte bara anläggningar utan också våra bästa metoder och driftsmodeller. 2017 gick Avaava samman med Allikko Oy. Detta ledde till bildandet av Avaava Digital Oy, marknadsledande inom digital tillgänglighet i Finland.

Vi tycker om aktiviteter relaterade till samarbete och välbefinnande i att arbeta tillsammans. Tillsammans inkluderar Avaava-teamet och Karanttia-teamet teknologie- och biologie doktorer, formgivare och inredningsarkitekter samt grafiska konstnärer och politiska forskare samt politiska-, kommersiella-, kognitiva-, produktionsekonomiska- och utbildningsvetenskapliga forskare. Teamet inkluderar också medarbetare inom informationsbehandling och en produktionsekonomingenjör. Vårt team består av representanter från fyra olika nationaliteter och våra åldrar sträcker sig från 20 till 77. Ett starkt användarperspektiv är också representerat när olika personer med nedsatt rörlighet och funktionshinder är involverade i processen. Servicehunden Niilo och ledarhunden Helmi ger också mycket glädje åt vår arbetsgemenskap.

“Avaava har banat väg för denna viktiga fråga i 12 år, även om vägen ibland har slingrat. Vår positiva Avaa-anda upprätthålls av våra medarbetare och prisas av kunderna. Att göra meningsfullt arbete är viktigt för Avaava-personalen; vi definieras av vår hunger att göra världen till en bättre plats. Föregående år har det klargjorts mycket tydligt hur viktig tillgängligheten till digitala tjänster verkligen är. Det är glädjande att se att vår expertis både värderas och behövs. Naturligtvis skulle det vara fantastiskt om världen redan var helt jämlik.” – Terhi Tamminen, VD och koncernchef, Avaava Oy.

100% TILLGÄNGLIG
100% ALLA INKLUDERADE
100% ORIGINAL