1. Etusivu
  2.  » 
  3. Ajankohtaista
  4.  » Uusimmat kuulumiset esteettömyysdirektiivistä

Uusimmat kuulumiset esteettömyysdirektiivistä

Eurooppalainen esteettömyysdirektiivi, European Accessibility Act, tuli voimaan 17.4.2019. Nyt onkin aika tarkastella direktiivin uusimmat kuulumiset. Direktiivin nykytilanteesta kirjoittaa Avaavan Petteri Alinikula.

Esteettömyysdirektiivi (linkki STM:n sivuille) on siis ollut jo jonkin aikaa voimassa. Tähän asti on ollut epätietoisuutta siitä, mitä se oikeasti tarkoittaa ja minkälaisia vaatimuksia direktiivi tuo tullessaan. Nyt meillä on kuitenkin uutta tietoa, koska luonnos direktiivin jalkauttamisesta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on ollut lausuntokierroksella. Luonnoksesta saa hyvin vihiä siitä, miten direktiivi vaikuttaa Suomen lakeihin ja toisaalta minkälaisia vaatimuksia on odotettavissa. Suomalaisten lakien on tarkoitus olla voimassa tänä vuonna ja velvoittavuus alkaa 28.6.2025. 

Verkkokauppa, e-kirjat ja henkilöliikenteen palvelut suuren saavutettavuusloikan äärellä

Verkkopalveluiden osalta luonnos tuo selkeyttä tilanteeseen. Verkkokaupat, sähkökirjat ja henkilöliikennepalvelut tulevat mukaan lisäyksinä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin. Tämä on se sama laki, jonka voimaannuttamina on julkisella sektorilla tehty merkittävä saavutettavuusloikka. Laissahan viitataan epäsuorasti WCAG2.1-ohjeistukseen verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Eli näiden palveluiden osalta ei ole enää mitään epäselvää.

Verkkokaupat, sähkökirjat ja henkilöliikennepalvelut tulevat mukaan lisäyksinä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin.

Saman tien voidaan ruveta suorittamaan talkoita kohti saavutettavia verkkokauppoja, saavutettavia sähkökirjoja ja saavutettavia henkilöliikenteen palveluja. Kuten Avaavan tutkimuksesta on selvinnyt, niin työsavottaa esimerkiksi verkkokaupoissa kyllä riittää!

 Avaavan verkkokauppatutkimuksen ennakkokatselmointi on jo julkaistu, ja tarkemmat tulokset julkaistaan myöhemmin keväällä.

Mitä tiedämme laitteiden esteettömyysvaatimuksista tällä hetkellä?

Laitteiden osalta tilanne on monimutkaisempi ja luonnoksen mukaan on tarkoitus säätää kokonaan uusi laki koskien laitteiden esteettömyyttä. Laki tulee kattamaan mm. tietokoneet, matkapuhelimet ja itsepalveluautomaatit. Esteettömyysvaatimukset tulevat luultavasti perustumaan EN 301549 standardiin, josta on tarkoitus tehdä uusi versio kattamaan juuri näitä laitteita. Lienee siis perusteltu oletus, että laitteiden esteettömyysvaatimukset tulevat olemaan samankaltaisia kuin jo nyt tuossa standardissa olevat vaatimukset vaikkapa itsepalveluautomaattien asennuskorkeuksista, tarvittavista kirjasimista ja puhuvien moodien ominaisuuksista. Standardien kehittämisessä otetaan toivottavasti huomioon harmonisointi Yhdysvaltojen kanssa, sillä nimenomaan laitteiden osalta Yhdysvalloissa on ollut jo pitkään tiukimmat esteettömyyttä ohjaavat lait ja vaatimukset: Section 508 of the Rehabilitation Act, 21st Century Communications and Video Accessibility Act sekä Americans with Disabilities Act. Esimerkiksi pankkiautomaatti-, tietokone- ja matkapuhelinvalmistajat seuraavat jo nyt näitä vaatimuksia, joten suuria muutoksia ei ole odotettavissa Eurooppaan tai Suomeen. Suurimmat muutokset tulevat itsepalveluautomaattien, esimerkiksi joukkoliikenteen lippuautomaattien ja sairaanhoitopalveluiden itseilmoittautumispäätteiden esteettömyyteen. Laitteiden esteettömyydelle on luonnoksessa esitetty hyvin pitkät siirtymäajat, mutta 28.6.2025 jälkeen käyttöönotetuissa laitteissa on esteettömyysdirektiivin tuomat vaatimukset huomioitava.

28.6.2025 jälkeen käyttöönotetuissa laitteissa on huomioitava esteettömyysdirektiivin tuomat vaatimukset.

Esteettömyysdirektiivin tuomat muut muutokset

Digipalveluiden saavutettavuuden ja laitteiden esteettömyyden lisäksi esteettömyysdirektiivin kansallisen lainsäädännön luonnos sisältää lakimuutosehdotuksia muillekin alueelle, mm. sähköisen viestinnän palveluihin, hätäkeskustoimintaan ja liikenteen palveluihin.

Huomattavaa on, että rakennettu ympäristö on jätetty tänä vuonna julkaistavan lainsäädännön ulkopuolelle Suomessa. Direktiivi antaa tähän mahdollisuuden. Suomen toimintakenttä on rakennuslupakäytäntöineen monimutkainen ja vaatii lisää selvitystyötä. 

Televisiopalveluiden saavutettavuus

Esteettömyysdirektiivin pohjalta sähköisen viestinnän palvelulakiin kaavaillaan muutosta, joka ottaa uutena lakiin mukaan ns. audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavat palvelut. Tällöin saavutettavuusvaatimukset tulevat velvoittamaan kaikkia esimerkiksi suoratoistopalveluiden mobiilisovelluksia sekä verkossa olevia käyttöliittymiä. Määrittelyn sisälle kuuluvat myös operaattorien TV-palveluiden käyttöliittymät.

Saavutettavuusvaatimukset tulevat velvoittamaan kaikkia suoratoistopalveluiden mobiilisovelluksia sekä verkossa olevia käyttöliittymiä.

Lisäksi audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palveluiden tulee tarjota saavutettavia sähköisiä ohjelmaoppaita. Itse ohjelmasisältöihin lainsäädäntö ei sen sijaan ulotu.  

Liikenteen esteettömyys ja esteettömyystiedot

Liikenteen palveluihin tulee lisäys siitä, että liikenteenharjoittajien, asemien, terminaalien ja satamien ylläpitäjien tulee tarjota hallussaan olevat tiedot palveluiden ja infrastruktuurin esteettömyydestä, tarjolla olevista apupalveluista sekä reaaliaikaiset matkustustiedot. Tämä on erittäin tervetullut kehitys, jota Avaavakin on ollut yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa pohtimassa jo vuodesta 2016 lähtien. Viimeisin selvitys julkaistiin viime vuonna.

Voit lukea lisää esteettömyystietojen saatavuuteen liittyvän selvityksen tuloksista Avaavan sivuilta.

Selvityksestä on myös julkaistu tiedote Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla. Toisaalta voidaan todeta, että tässä on vielä paljon mietittävää: esteettömyysominaisuuksien määrittely niin luotettavasti, että esteettömät matkaketjut olisivat mahdollisia, on haastavaa.

Avaavalta apua kartoituksiin, konsultointeihin ja koulutuksiin

Olemme mielenkiintoisessa vaiheessa: laitteiden ja palveluiden osalta olemme ottamassa seuraavaa esteettömyys- ja saavutettavuusloikkaa Suomessa. Vaikka laki alkaa velvoittaa vasta reilun kolmen vuoden päästä, on taas todettava sama kuin aikana ennen saavutettavuusdirektiivin voimassaoloa: enää ei ole aikaa kehittää esteellisiä ja ei-saavutettavia laitteita ja palveluita. Hihat käärien eteenpäin!

Avaavalta löydät asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat niin digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen kuin rakennetun ympäristön esteettömyyteenkin. Ota yhteyttä myyntiimme: myynti@avaava.fi ja katsotaan, miten saisimme vietyä juuri teidän palvelunne kohti esteettömyysdirektiivin vaatimaa tasoa.

PS. Webinaari esteettömyysdirektiivistä – ilmoittaudu!

Avaava järjestää maaliskuussa ”Esteettömyysdirektiivi tulee – Oletko valmis?” -webinaarin. Ohjelmassa on mm. keskustelua sen vaikutuksista verkkokauppoihin, liikennepalveluihin ja e-kirjoihin. Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

Paikka: Teams-webinaari

Ajankohta: 17.3.2022 kello 8.30–9.30

Ilmoittautuminen: 

Blogiarkisto