1. Front page
  2.  » 
  3. News
  4.  » Avaavalla käynnistyi tutkimushanke esteettömyysdirektiivin vaikutuksista

Avaavalla käynnistyi tutkimushanke esteettömyysdirektiivin vaikutuksista

Avaava on valittu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeen kaksivuotiseen selvitykseen. Efekti 2023–2024 -nimisen hankkeen tarkoituksena on selvittää, mitä vaikutuksia tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista syntyy yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille. Avaavan lisäksi hankkeessa ovat mukana Owal Group ja Pulse Drive.

Suomi on YK:n vammaisyleissopimuksen osapuoli. Sopimuksen yksi keskeisistä periaatteista on esteettömyys, joka on myös Euroopan vammaisstrategian ensisijaisista tavoitteista. Lisäksi esteettömyys on EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksien strategian prioriteettialue.

Jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan, on esteettömyyden edistäminen tärkeää. Viime vuosina on havaittu, että esimerkiksi vammaiset henkilöt tunnistetaan myös lainsäädännön puitteissa kuluttajina. Viime vuonna EU:ssa oli arviolta 120 miljoonaa ihmistä, joilla oli jonkinasteinen vamma.

EU on saattanut voimaan uusia esteettömyysvaatimuksia. Lait tulivat jo voimaan tämän vuoden helmikuussa, ja niitä sovelletaan tarkemmin 28.6.2025 alkaen. Siksi on tärkeää selvittää, minkälainen kyky suomalaisilla yrityksillä, viranomaisilla ja kansalaisilla on vastaanottaa uusien lakien edellyttämät vaatimukset.

Efektin tavoite

Efekti 2023–2024 -tutkimushanke pureutuu yllä mainittuihin asioihin. Sen tavoitteena on saada aiempaa syvällisempi ja käytännönläheisempi ymmärrys esteettömyysdirektiivin vaatimuksista erityisesti yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille.

Tutkimuksessa käymme läpi, kuinka suuri osa yrityksistä kuuluu direktiivin soveltamisalaan, mikä on yritysten nykytila vaatimusten täyttämisessä, ja miten esteettömyysvaatimukset kuormittavat yrityksiä taloudellisesti ja käytännön toiminnassa.

”Erityisesti yritysten näkökulmasta on oleellista tietää, mitä mahdollisia investiointeja saavutettavuus vaatii ja vastaavasti mitä hyötyä niistä on saatavissa yrityksen liiketoiminnalle”, sanoo Avaavan liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Terhi Tamminen.

Moninäkökulmainen tutkimusote

Yritysten lisäksi Efekti-hankkeessa keskitytään viranomaisten valvontatehtävien lisääntymiseen ja tehtäväkentän laajentumisen arviointiin. Kuluttajanäkökulmasta tutkimuksessa tarkastellaan velvoitteiden valvontaa. Vertailukohteina ovat muut maat, niissä toteutettu valvonta ja painotukset. Lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tiedonkulkuun ja koulutukseen.

Teknisesti Efekti-hanke on jakautunut neljään eri työpakettiin, joissa hyödynnetään moninäkökulmaista tutkimusotetta. Ensimmäisessä paketissa perehdytään yritysten näkökulmiin, toisessa viranomaisiin, kolmannessa kuluttajiin ja neljännessä tiedonkulkuun.

Tutkimus loppuu vuoden 2024 joulukuussa, jonka jälkeen julkaistaan hankkeen loppuraportti.

Huikea asiantuntijatiimi

Avaava on osana ainutlaatuista asiantuntijaryhmää, jonka muodostavat Avaavan lisäksi Owal Group ja Pulse Drive.

Ryhmällä on vahva kokemus laadullisesta tutkimuksesta, valtionhallinnon konsultoinnista, liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeista, fyysisen ympäristön esteettömyydestä sekä digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta ja sen kehittämisestä.

Lisätiedot:

Terhi Tamminen, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Avaava

Sähköposti terhi.tamminen@avaava.fi

Puh. 045 135 8932

Jeremias Kortelainen, toimitusjohtaja, Owal Group

Sähköposti jeremias@owalgroup.com

Puh. 040 758 5893

Tietoa uusista esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista löytyy seuraavilta sivuilta:

https://traficom.fi/fi/traficom/esteettomyys/uudet-esteettomyysvaatimukset

Lisätietoja esteettömyysdirektiivin mukaiseen kansalliseen lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä:

Aino Sipari, yksikön johtaja, kuluttajapalveluyksikkö, LVM

Sähköposti aino.sipari@gov.fi

Blog archive