Tietosuojaseloste

  1. Etusivu
  2.  » Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Avaava Oy:n palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä. Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan: tiedot Avaavan asiakasrekisteristä, rekisterinpitäjästä ja tämän edustajasta, tiedot Avaavan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tiedot säännönmukaisista tietojen luovutuksista, tieto rekisteröityjen oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

Henkilötiedot ja rekisteriselosta
Avaava Oy kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä ja noudattaa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Avaava ei kerää henkilötietoja sivuilla kävijöistä ellei henkilö itse anna henkilötietojaan käyttöömme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Näitä tietoja käytämme ainoastaan silloin, kun kyseessä on Avaava Oy:n tarjottamat palvelut ja vastatessamme lisätieto- ja tarjouspyyntöihin. Keräämme yleisiä tietoja sivujen käyttäjistä selvittääksemme kävijöiden määrää, mutta niiden tietojen perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Rekisterin ylläpitäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Avaava Oy, y-tunnus: 2701843-8
Puhelinnumero: +358-9-7568 3223
Osoite: Katariina Saksilaisen katu 6 B TH 4, 00560 Helsinki
Yhteyshenkilö: Terhi Tamminen, terhi.tamminen@avaava.fi, +358-45-1358932
Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti. Mikäli haluat lisätietoja asiakasrekisteristä, ole yhteydessä ylläolevaan yhteyshenkilöön.

Rekisterin nimi
Asiakas-, tiedotus- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, tilaisuuksien, markkinoiden ja muiden yritystoimintamme hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen ja suoraviestinnän lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana tai yhteistyökumppanina olevien organisaatioiden yhteyshenkilöt ja työntekijät, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Avaava Oy:n tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet, tai markkinointi- ja viestintäluvan antaneet. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: a) nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, titteli, osoite ja puhelinnumero), b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen liiketoimintasuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun ja kaupalliseen tietoliikenteeseen liittyvät tiedot. c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot Avaava Oy:n, sekä yhteydenotot muihin Avaava Oy:n työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot. d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, titteli, organisaatio, sähköposti, osoite, puhelinnumero, ruoka-allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Avaavan sännönmukaiset tietolähteet ovat Avaavalle ilmoitetut tiedot, RBT Doku Oy:n tietokanta, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, yhteistyökumppanitiedot, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa Avaava Oy:n sisällä ja muiden Avaava Oy:n sidosryhmien välillä, mikäli henkilö on siihen itse antanut luvan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Avaava pyytää yhteydenoton yhteydessä vahvistusta ja lupaa nykyisten henkilötietojen käyttöön rekisterissämme. Pyyntö rekisterin tarkistamiseksi tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.