1. Front page
  2.  » 
  3. News
  4.  » Saavutettavat pdf-lomakkeet

Saavutettavat pdf-lomakkeet

Pdf on yksi maailman suosituimmista ja käytetyimmistä ohjelmistoriippumattomista tiedostomuodoista. Pdf-lomakkeiden tuottaminen on melko helppoa, mutta niiden tuottaminen saavutettaviksi onkin hankalampaa. Avaavan Petteri Alinikula avaa pdf-lomakkeisiin liittyviä haasteita ja esittää kaksi keskeistä asiaa, jotka pdf-lomakkeiden saavutettavuudessa pitää huomioida.

Digitaaliset palvelut ovat merkittävästi parantaneet palveluiden saavutettavuutta. Meillä kaikilla on hyviä kokemuksia siitä, miten sulavasti jokin asia on hoitunut digitaalisesti. Meillä kaikilla lienee myös negatiivisia kokemuksia siitä, miten turhauttavaa digitaalinen asiointi on, jos palvelut eivät ole hyvin suunniteltuja ja käytettäviä. Vielä kriittisemmäksi tilanne menee, jos palvelut eivät kerta kaikkiaan ole saavutettavia. Näkövammainen kolleegani on kertonut kokemuksestaan, miten hänen kotikunnassaan näkövammaisille asiakkaille tarkoitettu avustuslomake ei ollut saavutettava näkövammaisille asiakkaille! 

“pdf-lomakkeet tulevat olemaan käytössä laajalti ja pitkään”

Vaikka paras lomakkeiden saavutettavuus saadaan aikaiseksi verkkopalveluissa, pdf-lomakkeet tulevat olemaan käytössä laajalti ja pitkään. Pdf-lomakkeiden tuottaminen on helpompaa ja helpommin hajautettavaa kuin varsinaisten verkkopalveluiden. Mutta saavutettavuus: se on pdf-lomakkeiden kohdalla usein kovin työlästä ja hankalaa. 

Käytettävät ohjelmat, erityisesti Adobe Acrobat Pro, ovat lomakkeiden saavutettavuuden kannalta vaikeakäyttöisiä. 

Pdf-lomakkeiden tuottaminen on helpompaa ja helpommin hajautettavaa kuin varsinaisten verkkopalveluiden.

Kaksitasoinen saavutettavuus

Pdf-lomakkeiden saavutettavuudessa on huomioitava kaksi keskeistä asiaa: kognitiivinen ja tekninen saavutettavuus:

1. Kognitiivisessa saavutettavuudessa tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen lomake.

Useissa lomakkeissa on edelleen johtoajatuksena tehdä mahdollisimman tiivis usein taulukkomuotoinen lomake. Tämä on perua siitä , että säästetään paperia. Tällaisen lomakkeen selkeys ja siten myös saavutettavuus on erittäin huono.

Toinen vielä olennaisempi näkökulma on kysyä vain niitä asioita, joita tarvitaan. Miksi kysyä puhelinnumeroa, jos ei ole kuitenkaan tarkoitus soittaa asiakkaalle? Missä tapauksissa on olennaista tietää asiakkaan sukupuoli? Esimerkkejä on lukuisia. 

2. Toinen yhtälailla tärkeä asia on lomakkeen tekninen saavutettavuus

Miten määritellään kuville tekstivastineet ja lomakekentille vihjetekstit, miten erilaiset lomakekentät ja esimerkikit linkit ”tägätään” eli merkitään oikein ja niin, että myös apuvälineohjelmat ymmärtävät ne? Esimerkkejä on muitakin ja löytyy iso liuta kikkoja, jotka tulee hallita.

Avaavasta käytännöllistä apua

Hyvänä uutisena pdf-lomakkeiden suunnittelussa on, että apua on saatavilla. Avaaava voi auttaa ja suunnitella vaikka alusta alkaen selkeät, saavutettavat ja visuaalisesti raikkaat lomakkeet.

Avaava voi myös auttaa olemassa olevan lomakkeen muokkauksessa maksimaalisen saavutettavaksi.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, soita tai meilaa Terhille:

Terhi Tamminen, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja

Puhelin 045 135 8932

Sähköposti terhi.tamminen@avaava.fi

Blog archive