1. Startsida
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Ovatko toimitilasi esteettömät?

Ovatko toimitilasi esteettömät?

Epäiletkö niiden toimivuutta? Vastaa muutamaan kysymykseen ja huomaat ehkä jo kehityskohteet

Pohdituttaako toimitilojesi esteettömyys? Onko asiakkaissasi tai työntekijöissäsi henkilöitä, joille esteettömyys on suoranainen edellytys itsenäisen toimimisen mahdollistamiseksi? Ei hätää. Olemme laatineet kevyen ja helposti läpikäytävän tarkistuslistan, jonka avulla huomaat, mikäli tilanne vaatii tarkempaa analyysiä.

Ensimmäinen kysymys voi olla se vaativin: mitä tilojen esteettömyys tarkoittaa? Hyvin suunniteltu, esteetön tila soveltuu kaikille ja helpottaa kaikkien asiointia. Esteettömässä tilassa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä töitä ja asioida riippumatta toimimis- tai liikkumisesteestä. Mutta kuinka voi tietää, ovatko tilasi esteettömyyden suhteen hyvät vai ei? Laatimamme lista auttaa asian hahmottamisessa.

Esteettömyyden kriteerit painottuvat eri tavoin, kun puhutaan liikkumisympäristön esteettömyydestä, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyydestä ja ymmärtämisen esteettömyydestä. Inklusiivinen eli kaiken kattava, saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistävä suunnittelu ottaa huomioon ihmisten moninaiset tarpeet ja toimintakyvyn.

Esteettömyyden tarkistuslista auttaa tilannearviossa

Alla olevaan listaan on kerätty muutamia kysymyksiä, joilla voit tarkistaa yleisellä tasolla esteettömyyden toteutumista tietyillä alueilla. Tee oma arviosi, niin pääset kiinni kehityskohtiin. Mitä enemmän vastaukset ovat kielteisiä, sitä enemmän esteettömyydessä on kehitettävää!

Onko liikkumisesteisen autopaikka lähellä sisäänkäyntiä (enintään 10 m)?

Kyllä / Ei

Onko reitti sisäänkäynnille tasainen, kova ja luistamaton?

Kyllä / Ei

Onko sisäänkäynti esteetön (ei tasoeroa tai kynnystä)?

Kyllä / Ei

Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, onko tarjolla selkeästi opastettu vaihtoehtoinen esteetön reitti?

Kyllä / Ei

Ovatko luiskat ja portaat varustettu molemmin puolin käsijohteilla?

Kyllä / Ei

Onko kohteessa selkeät ja helposti ymmärrettävät opasteet?

Kyllä / Ei

Onko opasteissa hyödynnetty symboleita?

Kyllä / Ei

Ovatko oviaukot kynnyksettömiä?

Kyllä / Ei

Aukeavatko ovet automaattisesti?

Kyllä / Ei

Onko hissikori kooltaan vähintään 1100 x 1400 mm?

Kyllä / Ei

Toteutuuko esteettömässä wc-tilassa esteistä vapaa 1500 mm pyörähdysympyrä?

Kyllä / Ei

Onko kokoontumistiloissa käytössä induktiosilmukkaa?

Kyllä / Ei

Onko tiloissa hyvä akustiikka?

Kyllä / Ei

Onko suurissa lasipinnoissa kontrastimerkinnät

Kyllä / Ei

Onko valaistus riittävän voimakas, tasainen ja häikäisemätön?

Kyllä / Ei

Esteettömyyskartoitus perusteelliseen arviointiin

Edellisillä kysymyksillä päästään siis vauhtiin. Suositeltavaa kuitenkin on, että tilojen esteettömyyden kartoittaa ammattilainen, joka tuntee esteettömyyslainsäädännön. Esteettömyyskartoituksessa selvitetään kohteen esteettömyys ja tilojen toimivuus eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta.

Avaava tekee esteettömyyskartoituksia palvelemaan sekä peruskorjaus- että uudisrakennushankkeiden rakennuttajia ja suunnittelijoita. Kartoitusmenetelmämme perustuvat rakennuslainsäädäntöön ja suosituksiin. Pohjana käytetään yleisesti hyväkysyttyä ESKEH-kartoitusmenetelmää. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, jossa esitetään havaitut ongelmakohdat ja annetaan toimenpide-ehdotukset.

Blogg arkiv