1. Etusivu
  2.  » 
  3. Yritys
  4.  » Yritystarina

Yritystarina

Avaava Oy on konsultointi- ja suunnittelutoimisto, mutta se on myös osa yritysperhettä, jolla on ainutlaatuinen tehtävä!

Missio ja visio

Missionamme on mahdollistaa kaikille yhdenvertainen elämä ja ympäristö All inclusive -suunnitteluperiaatteiden avulla. Olemme omistautuneet kokonaisvaltaisen saavutettavan ja esteettömän käyttäjäkokemuksen luomiseen digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä sekä palveluissa.

Teemme kaikki aistit huomioon ottavaa opastesuunnittelua ja informaatiomuotoilua. Tehtävämme on uudistaa ammattilaisten ajattelua ja syventää organisaatioiden palvelukäsitystä. Monimuotoisuutta kunnioittaen ja Design for All -periaatetta noudattaen visiomme on luoda käyttäjälähtöisiä ratkaisuja ja yhdenvertaisempaa arkea aivan kaikille! Sujuva ja turvallinen asiointi ja liikkuminen, niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin ympäristössä, on kaikkien perusoikeus.

Arvot

Yhdenvertaisuus ykköstavoite

Intohimomme on saada aikaan positiivisia muutoksia ihmisten elämässä ja auttaa ihmisiä pärjäämään. Saavutettavuuden ja esteettömyyden on oltava luontainen osa yhteiskuntaa – ne ovat keskeisiä ihmisoikeuksia. Koska teemme töitä yhdenvertaisuuden puolesta, koemme merkityksellisenä, että ratkaisumme jäävät elämään ehjänä, esteettisenä ja eettisenä kokonaisuutena.

Unelmatyötä huipputiimillä

Hyvinvointi luo edellytykset unelmatyölle. Haluamme pitää huolen ainutlaatuisesta Avaava-hengestä. Vaalimme inspiroivaa yhteistyötä, ylläpidämme positiivista energiaa ja huolehdimme jatkuvasta osaamisen kehittymisestä. Diversiteetti eli monimuotoisuus on meille tärkeää. Ammennamme voimaa merkityksellisestä työstä, erilaisista persoonista ja monimuotoisesta huippuosaamisesta.

Ylpeitä matkastamme

Olemme inklusiivisen ja Design for All -suunnittelun pioneereja Suomessa. Olemme raivanneet tietä tärkeälle asialle, vaikka reitti on ollut välillä mutkainen. Tarkastelemme matkaamme nöyrästi, mutta olemme myös ylpeitä siitä, mitä olemme oppineet ja miten olemme jatkuvasti kehittyneet uusien haasteiden myötä. Arvioimme hankkeitamme paitsi ansainnan, myös oppimisen ja kehittymisen näkökulmista.

Terhi (vas) ja Marjo Kivi yhdistivät voimansa 12 vuotta sitten. Silloin alkoi intohimoinen työskentely Design for All -ideologian puolesta. Vuonna 2017 perustettiin Avaava Digital Oy yhdessä hallituksen puheenjohtajan Petteri Alinikulan kanssa.

Yrityksestä yritysperheeksi

Avaava on osa Karanttia-Avaava-yritysperhettä, jonka taustalla on yrityksen omistajan Antti Kairisen vuonna 1987 perustettu Karanttia Oy Perusturva. Vuonna 2008 Tekes (nyk. Business Finland) myönsi rahoituksen Karanttialle esteettömään rakentamiseen keskittyvän liiketoiminnan ja kaikki aistit huomioon ottavan Kohosign-opasteperheen kehittämiselle. Vuonna 2009 syntyi Avaava ja asiakasprojektit käynnistyivät. Vuonna 2015 Avaavasta tuli Karanttian tytäryhtiö.

Avaava ja Karanttia toimivat yhteisissä tiloissa Helsingin vanhankaupunginkoskella. Väkemme toimii yhdessä ja teemme kehitystyötä organisaatiorajojen yli. Jaamme paitsi tilat, myös parhaat käytännöt ja toimintamallit. Vuonna 2017 Avaava yhdisti voimansa Allikko Oy:n kanssa. Näin muodostui Suomen johtava digitaaliseen saavutettavuuteen keskittynyt Avaava Digital Oy.

Työhyvinvointiin ja yhteiseen toimintaan liittyviä asioita teemme yhdessä. Avaavalaisten ja Karanttian tiimissä on kaiken kaikkiaan muun muassa tekniikan ja biologian tohtoreita, muotoilijoita ja sisustusarkkitehti sekä graafikko, valtio-, kauppa-, kognitio-, tuotantotalous- ja kasvatustieteilijöitä sekä rakentamisen alan tieteilijöitä. Lisäksi tiimissä on tietojenkäsittelytieteen ammattilaisia sekä tuotantotalouden insinööri. Tiimissämme on neljän kansallisuuden edustajia ja ikähaitari vaihtelee 20–77 välillä. Myös vahva käyttäjänäkökulma on edustettuna, kun mukana on eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. Iloa työyhteisöön tuovat myös avustajakoira Niilo ja opaskoira Helmi.

”Avaava on raivannut tietä jo 12 vuotta tärkeälle asialle, vaikka reitti on ollut välillä mutkainen. Meillä on positiivinen Avaava-henki, jota työntekijämme ylläpitävät ja asiakkaat kiittävät. Avaavalaisille on tärkeää tehdä merkityksellistä työtä ja meitä määrittää nälkä tehdä maailmasta parempi paikka. Viime vuosi toi hyvin selkeästi esille digitaalisten palveluiden saavutettavuuden merkityksen. On kiitollista nähdä, että meidän asiantuntijuuttamme arvostetaan ja tarvitaan. Toki olisi mahtavaa, jos maailma olisi jo yhdenvertaisuuden suhteen valmis.” – Terhi Tamminen, toimitusjohtaja, Avaava Oy.

100% SAAVUTETTAVA
100% ALL INCLUSIVE
100% ORIGINAALI