1. Etusivu
  2.  » 
  3. Ajankohtaista
  4.  » Saavutettavuus on inklusiivisuuden ytimessä

Saavutettavuus on inklusiivisuuden ytimessä

Kirjainyhdistelmään DEI törmää yhä useammin. Kyse on lyhennelmä monimuotoisuudesta (diversity), yhdenvertaisuudesta (equity) ja inklusiivisuudesta (inclusion). Tällä ajankohtaisella ajatuksella pyritään edistämään kaikkien ihmisten oikeudenmukaista kohtelua, lähtökohdista riippumatta. Kirjainyhdistelmä kaipaa kuitenkin kirjainta A (accessibility). Ilman saavutettavuutta kolme ensimmäistä kirjainta eivät toteudu, kirjoittaa Avaavan myynnistä vastaava Markus Tihumäki.

Mitä ajatuksia sinussa herättää, kun kuulet puhuttavan monimuotoisesta, yhdenvertaisesta ja kaiken kattavasta eli inklusiivisesta työyhteisöstä? Aihe on onneksemme yhä useammin pinnalla, mutta siitä puuttuu yksi tärkeä osa, saavutettavuus.

Tiedämme, että monimuotoisuus lisää muun muassa tuottavuutta. Yhdenvertaisuus kasvattaa vastuullisuutta sekä parantaa yrityksen brändiä ja julkikuvaa. Myös inklusiivisuudesta puhutaan paljon. Kaikki edelliset sanat ovat niin sanottua hottia.

Kirjainyhdistelmä DEI on vajavainen ilman saavutettavuutta. Perustelen, miksi olisi parempi käyttää yhdistelmä DEIA.  

Saavutettavuus tekemisen kärjeksi

Jos yrityksen järjestelmät, ulkoinen ja sisäinen viestintä, asiakirjat ja muut alustat eivät ole saavutettavia, miten yritys voi sanoa olevansa yhdenvertainen ja inklusiivinen? Jos näin on, yritys karsii valtavan joukon ihmisiä eli asiakkaita ulkopuolelleen.

Esimerkiksi Forrester Researchin tutkimuksissa on kyetty osoittamaan saavutettavien ratkaisujen lisäävän työvoiman tuottavuutta ja tehokkuutta organisaation sisällä. Yksityisellä sektorilla peräti 80 prosenttia ilmoitti tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntymiseen. Julkisella puolella vastaava luku oli 75 prosenttia. Organisaatioista 79 prosenttia kertoi saavutettavien teknologioiden ja ratkaisujen parantaneen yrityksen yleistä asiakaskokemusta.

Kun yritykset huomioivat saavutettavuuden, se parantaa yleisesti näkemyksiä organisaation moraalista ja luottamuksesta. Saavutettavuus tuottaa siis aineetonta liiketaloudellista etua.

Saavutettavamman teknologian ja ratkaisujen kautta yritykset pystyvät tavoittamaan sekä laajempia osaajajoukkoja työmarkkinoilla että kohderyhmiä asiakkaissa. Lisäksi toimivammat järjestelmät parantavat tehokkuutta.

Saavutettavuus on innovatiivisuutta

Saavutettavia ja käytettäviä alustoja on kaikkien helppo käyttää. Samalla se mahdollistaa todellisen monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden organisaatiossa. Yritys voi myös palkata saavutettavuutta tarvitsevia, esimerkiksi vammaisia henkilöitä.

Vammaisissa henkilöissä on valtava osaamispotentiaali. Esimerkiksi kirjoituskoneen, ajoneuvojen vakionopeussäätimen, sähköhammasharjan, älypuhelimien teksti- ja kosketusominaisuuden keksijät ovat olleet vammaisia henkilöitä, jotka huomioivat innovaatioissaan paremmin vammaiset henkilöt. Esimerkiksi internetin yhtenä luojana pidetty Vint Cerf oli kuulovammainen, joka käytti varhaista tekstiviestin muotoa kommunikoidakseen vaimonsa kanssa.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus todella luovat innovatiivisuutta organisaatioon. Innovatiivisuuden täydellinen mahdollistaminen vaatii saavutettavuutta.

Yhä isommalle joukolle työllisyyden mahdollistava ja vammaiset henkilöt huomioiva yritys luo osallistavaa kulttuuria ja maksimoi jokaisen työntekijän kyvyt ja jaksamisen. Tällaiset yritykset ovat innovatiivisempia, kannattavampia ja paremmassa asemassa päästäkseen maailmanlaajuisille kuluttajamarkkinoille.

Saavutettavuudesta lisäarvoa – ota yhteyttä!

Saavutettavuus on hyödyllinen trendi, jonka toteuttaminen tulee ottaa ajatteluun yhä automaattisempana osana jokapäiväisiä ratkaisuja.

Kohta julkaistavassa opinnäytetyössäni olen käsitellyt saavutettavuutta liiketoiminnalliseen ja vastuulliseen arvon kautta.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Laita rohkeasti viestiä. Avaavan saavutettavuusasiantuntijat ovat kokeneita ja alansa huippua. Pyydä myös referenssejä!

Markus Tihumäki, myynti

Puh. 050 382 2013

Sähköposti: markus.tihumaki@avaava.fi

Blogiarkisto