1. Etusivu
  2.  » 
  3. Ajankohtaista
  4.  » Saavutettavuus on kilpailuetu

Saavutettavuus on kilpailuetu

Saavutettavuus ei ole vain viranomaisten asia eikä saavutettavuusdirektiiviä ei ole luotu sääntelyn ilosta. Saavutettavuus on kilpailuetu, koska se edistää yhdenvertaisuutta ja tarjoaa myös yrityksille ainutlaatuisia tapoja tarjota erottuvia ja houkuttelevia palveluita. Saavutettavuus on kilpailuetu ja sillä on aitoa kaupallista merkitystä, kirjoittaa Terhi Tamminen.

Saavutettavuus on digitalisaatioon kuuluva käsite. Se on esteettömyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Siinä missä fyysisen maailman pyörätuoleille on rakennettu ramppi, on digitalisoidussa ympäristössä kuvissa tekstit ja älykkäille ruudunlukijoille tarjolla oikein suunniteltu koodi. Videoiden tekstitystä käyttävät melkein kaikki, ilman fyysisiä rajoitteitakaan. Saavutettavuus tarjoaa myös ikään kuin vaivihkaa etuja, joista kaikki hyötyvät.

Saavutettavuus ei kuulu marginaaliin

Suomessa vammaisuus ei ole mikään marginaali-ilmiö. LVM:n arvion mukaan peräti 20 prosenttia eli yli 1,2 miljoonaa suomalaista kärsii jonkin asteisesta vammasta. Toisin sanoen joka viides suomalainen hyötyisi saavutettavista palveluista.

Saavutettavuus on selvästi lainsäätäjiemme tahtotila.

Yrityksille tämä on avoin mahdollisuus, mutta viranomaisille saavutettavuus alkaa olla jo välttämättömyys. Saavutettavuutta nimittäin edellytetään jo ihan hankintalaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Jos viranomainen ei esimerkiksi täytä digipalveluissaan saavutettavuusvaatimuksia, voi palvelu olla yhdenvertaisuuslain vastainen. Tämä kertoo siitä, että saavutettavuus on selvästi lainsäätäjiemme tahtotila.

Yritykset voisivat nähdä asian näin: kun viranomaistasolla digipalveluiden pitää olla kunnossa, alkavat kuluttajat ja yhteistyökumppanit vähitellen edellyttää tai vähintään odottaa kaupallisiltakin palveluilta saavutettavuuden toteutumista. Pitää myös muistaa, että saavutettavuus on ylipäätään tullut mahdolliseksi erilaisten teknologioiden kehityksen myötä. Kukapa osaisi yhdistää nykyisin huippusuosittua äänikirjaa saavutettavuuteen? Sellainen sekin tavallaan on, ja yhä useamman käytössä, kasvuprosenttien ylittäessä sadan vuosi toisena jälkeen.

Saavutettavuus on osa asiakaskokemusta

Saavutettavuus ei välttämättä koske enää pelkästään erityisryhmiä. Palveluiden positiiviset käyttökokemukset ovat vetovoimatekijöitä aivan jokaiselle. Hyvä asiakaskokemus palautuu takaisin tuotteeseen tai palveluun, ja tekee siitä entistä kiinnostavamman. Näin saavutettavuus kasvattaa kohderyhmiä ja samalla palveluiden mahdollisuuksia: kilpailuetu kasvaa jälleen.

Saavutettavuuteen sijoittaminen on sekä investointi että arvopohjainen valinta, ja elämmehän maailmassa, jossa arvopohjaisten valintojen tärkeys ja merkitys kasvavat päivä päivältä! 

Saavutettavuus tarjoaa etuja

Yrityksien näkökulmista saavutettavuus tarjoaa valtavasti erilaisia ja suorastaan inspiroivia etuja. Koko ajan on mahdollisuus oppia uutta ja syventää omaa ammattiosaamistaan. Esimerkiksi yritysten teknisten kehittäjien, visuaalisten suunnittelijoiden tai strategisia asioita pohtivien näkökulmista saavutettavuuden avulla on mahdollista kehittää omaa ajattelutapaa.

Kysehän on loppujen lopuksi myös valtaväestöä palvelevista ratkaisuista ja valtavirtaa koskevista tarpeista. Tällä kaikella tähdätään asiakkaan kokonaiskokemuksen ymmärtämiseen ja parantamiseen. Yritysten kannattaakin ehdottomasti ottaa saavutettavuus ja moninaisuus mukaan kaikkeen tekemiseen, strategiselta tasolta operatiiviseen asti. Näin syntyy kokonaan uusi tapa tehdä asioita.

Saavutettavuustyö on pitkäkestoinen prosessi, jota tehdään koko ajan. Sen myötä valjastetaan eri alojen ammattilaisten osaamista yritysten sisältä ja ulkoa moninaisten käyttäjätarpeiden palvelukseen. Myös tätä kautta kilpailuetua syntyy. Pelkästään markkinan potentiaalin näkökulmasta saavutettavuus kasvattaa markkinaosuutta.

Saavutettavuudesta kehkeytyy toimiessaan erottautumiskeino ja asiakasuskollisuuden tukipilari. Vastuullisuuskysymyksissä saavutettavuus on yksi parhaista imagonkohottajista. 

Saavutettavuus ei sulje asioita pois

Tyylikkäitä ja design-vetoisia palvelutoteutuksia, kuten verkkosivuja, on nykyisin mahdollista toteuttaa aivan yhtä tyylikkäästi myös saavutettavina. Siksi me Avaavassa puhumme kokonaisvaltaisista ratkaisuista kaikille, ei erityisratkaisuista erityisryhmille. Taustalla on Design for all -ajattelu.

Kokonaisvaltainen suunnittelu myös johtaa parempiin lopputuloksiin. Kun digipalveluissa on toteutettu myös saavutettavuusasiat, sillä on taipumusta lisätä myös digipalveluiden yleistä laatutasoa. Palveluista tulee luottavampia ja käytettävämpiä.

*

Haluatko kuulla lisää saavutettavuudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Avaavassa työskentelee alan huippuosaajia, jotka ovat IAAP-sertifioituja saavutettavuusasiantuntijoita.

Ota heti meihin yhteyttä ja keskustellaan tarpeistanne lisää!

Soita tai meilaa: Terhi Tamminen, +358 45 135 8932 / terhi.tamminen@avaava.fi

Blogiarkisto