1. Startsida
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Avaava toteutti selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen esteettömyydestä

Avaava toteutti selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen esteettömyydestä

Kuvassa Avaavan saavutettavuusasiantuntija Azra Tayyebi seisoo asemalaiturilla avustajakoira Helmin kanssa odottamassa junaa. Azra on sokea ja hänellä on valkoinen keppi oikeassa kädessään.
Avaavan Azra Tayyebi osallistui selvitykseen. Avustamassa opaskoira Helmi.

LVM eli liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 4.11.22 selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Selvityksen mukaan matkaketjujen fyysiseen esteettömyyteen ja matkaan liittyvissä saaavutettavuustiedoissa olisi parantamisen varaa. Selvityksen toteutti Avaava yhdessä Linea konsulttien kanssa.

Selvitys perustui oikeaan kenttätyöhön: sokea, heikkonäköinen, kuulovammainen ja pyörätuolia käyttävä henkilö selvittivät miten joukkoliikennepalvelut, liikenneinfrastruktuuri ja matkaketjut toimivat erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Näin saatiin kerätyksi mahdollisimman konkreettista tietoa erilaisten kohderyhmien haasteista joukkoliikenteessä. Tuttavallisemmin hanke on kulkenut nimellä matkademo.

Saimme kerättyä mahdollisimman konkreettista tietoa erilaisten kohderyhmien haasteista joukkoliikenteessä.

Matkademon aikana erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat kokeilivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Matkustajat käyttivät sen jälkeen lähi- ja kaukoliikenteen palveluita simuloidakseen oikeita arkisia matkustustilanteita.

Avaavan lähtökohdat

LVM asetti jo viime vuonna työryhmän valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12-suunnitelman puolesta. Sen tavoitteena on panna täytäntöön liikenteeseen liittyvät esteettömyystoimet. Liikennejärjestelmien esteettömyydelle ja liikenteen digitaalisten palveluiden saatavuudelle laadittiin tavoitetila, jossa julkistettu selvitys on osana. Selvityksen toteuttivat Avaava ja Linea konsultit LVM:n tilauksesta.

Avaavan näkökulmasta matkademoselvitys on ollut erittäin kiinnostava. Selvitystä ovat olleet tekemässä ja koordinoimassa Avaavasta esteettömyyden ja saavutettavuuden asiantuntijat Elina Jokisuu, Marjo Kivi, Terhi Tamminen, Azra Tayyebi ja Sami Virtanen.   

”Matkademo toi vahvasti esiin monenlaisten käyttäjien eri äänet ja sen, kuinka matkaketjut todellisuudessa toimivat. Matkademon tulokset palvelevat suoraan liikenneoperaattoreita”, sanoo Sami Virtanen.

Matkademon palvelupolun testaus toi myös käyttäjien kokemukset tiivistetysti yhteen.

”Metodi näyttää vaikuttavasti, että kehittämistarpeita on paljon”, jatkaa Marjo Kivi.

Uusia näkökulmia

Matkademo tuotti myös yllättäviä tuloksia ja näkökulmia, jotka liittyivät matkan suunnitteluun ja matkan aikana käytettävien monipuolisten digitaalisten palveluiden käyttöön.

Avaavan matkademotiimi painottaa, että matkat tulisi nähdä kokonaispalveluina, eikä vain yksittäisinä matkoina. Tämä asettaa liikenneoperaattoreille suurempia haasteita ja etsittäväksi tehokkaampia keinoja matkaketjujen pullonkaulojen taklaamiseksi.

Liikenneoperaattoreilla on vastuunsa esteettömien matkaketjut toteuttamisesta, mutta asiakkaiden eli matkustajien olisi myös hyvä antaa suoraa palautetta, mikäli esteetön matkapalvelu ei toimi. Vain näin palvelut kehittyvät, tiimin jäsenet muistuttavat.

Seuraava askel

Selvitys tuotti paitsi käytännön näkemyksiä matkaketjuista, myös toimenpide-ehdotuksia jatkovalmisteluja varten. LVM:n Liikenne 12 -esteettömyystyöryhmä käy seuraavassa vaiheessa läpi selvityksen havainnot ja muodostaa niistä toimenpide-ehdotuksia valtakunnallisen esteettömyyden tavoitetilan laatimiseksi.

Matkademon tuottaman selvityksen tuloksia esitellään myös liikenteen alan toimijoille.

”Ennakoiva inklusiivinen matkaketjun suunnittelu on avaintekijä onnistuneeseen matkantekoon, johon sisältyvät sujuvat vaihdot ja riittävä ennakkotieto”, tiivistää Avaavan Terhi Tamminen.

Lisätietoa selvityksestä on saatavilla myös Valtioneuvoston sivuilta ja LVM:n tiedotteesta.

Kysy meiltä lisää!

Haluatko tietää lisää LVM:n selvityksestä ja muista esteettömyysselvityksistä. Ole suoraan yhteydessä Marjoon!

Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija

puh. 050 338 8765

Sähköposti: marjo.kivi@avaava.fi

Blogg arkiv