1. Startsida
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Esteettömyysdirektiivi antaa yrityksille mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaa

Esteettömyysdirektiivi antaa yrityksille mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaa

Esteettömyys ja saavutettavuus – näiden huomioiminen niin tiloissa, tuotteissa kuin palveluissakin – antavat mahdollisuuksia uusille moninaisille käyttäjille ja asiakkaille. Lisäarvo syntyy saumattomasti, kun moitteettomasti toimivat palvelut ja tuotteet palvelevat myös näkövammaisia, kuulovammaisia, pyörätuolia tai rollaattoreita käyttäviä asiakkaita. Oletko tutkinut omassa yrityksessäsi esteettömyyden ja saavutettavuuden tarjoamia etuja, kysyy Avaavan tuore asiakkuuspäällikkö ja Design for All -vaikuttaja Sami Virtanen.  

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus sekä niiden mahdollistaminen antavat monille vammaisille asiakkaille pääsyn niiden pariin heidän oman valintansa ja kiinnostuksensa mukaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut toimenpideohjelmassaan, että yli 1,2 miljoonaa suomalaista kärsii jonkin asteisesta vammasta. Toisin sanoen joka viides suomalainen hyötyisi suoraan saavutettavista palveluista. Rankasti arvioiden se voi tarkoittaa myös sitä, että monet yritysten palvelut ja tuotteet voivat olla kokonaan vammaisten asiakkaiden ulottumattomissa.

Nyt asiaan on tulossa muutos myös lainsäätäjän taholta.

Näin esteettömyysdirektiivi vaikuttaa yritysten toimintaan

EU:n mukaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista) direktiivi ei hyödytä vain vammaisia käyttäjiä, vaan edistää myös yritysten kaupallisia tavoitteita. EU:n mukaan esteettömyysdirektiivi vähentää kuluja esimerkiksi luomalla yhteismarkkinat yhteisillä pelisäännöillä, takaa saumattoman, rajat ylittävän kaupankäynnin ja tarjoaa näin eurooppalaisille yrityksille laajemmat markkinat EU-alueella (katso myös Euroopan komission tekemä video direktiivistä).

EU:n arvion mukaan saavutettavuuden huomioivista markkinoista hyötyvät vammaiset henkilöt, joita on EU:n alueella 135 miljoonaa. Direktiivi antaa samalla yrityksille mahdollisuuden pohtia saavutettavuutta myös yritysvastuun näkökulmista, kun ne edistävät ja luovat esteettömämpiä tuotteita ja palveluja sekä parantavat asiakkaittensa käyttökokemuksia. Myöskään ei pidä unohtaa sitä, että esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen voi edistää yrityksen brändiä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

Valmistaudu esteettömyysdirektiivin voimaantuloon

Suomessa esteettömyysdirektiivillä on meneillään lain käsittely (Laki tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista) ja asia on tämän kirjoituksen ilmestyessä edelleen eduskunnan käsittelyssä. Laki vahvistettaneen tämän syksyn aikana. Esteettömyysdirektiivin mukaan lain soveltaminen tulee kuitenkin voimaan viimeistään 28.6.2025.

Kun kyse on verkkosivuista ja mobiilisovelluksista, tulee sisällön noudattaa verkkopalvelujen saavutettavuusohjeistusta (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines). Fyysisten tuotteiden ja palveluiden tulee myös noudattaa direktiiviin liitteissä määriteltyjä esteettömyysvaatimuksia.

Esteettömyysdirektiivi pähkinäkuoressa

Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on muun muassa…

 • lisätä esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta yhdenmukaistamalla niitä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioissa
 • tehdä tuotteista ja palveluista esteettömämpiä ja näin yhteiskunnasta osallistavampi ja helpottaa vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää

Esteettömyysvaatimukset velvoittavat julkisen hallinnon organisaatioita sekä yksityistä sektoria eli kaikkia, jotka tuottavat tai tarjoavat direktiivin alaan kuluvaa tuotetta tai palvelua.

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia tuotteita

 • Tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät
 • Itsepalvelupäätteet, kuten maksupäätteet, pankki- ja lippuautomaatit
 • Älypuhelimet
 • Audiovisuaalisen median palveluihin pääsyyn käytettävät laitteet, kuten digiboksi, digi-tv
 • Sähköisten kirjojen lukemiseen tarkoitetut laitteet

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Tietoliikenne- ja viestintäpalvelut
 • Liikenteeseen liittyvät palvelut, kuten verkkosivustot ja mobiilisovellukset, sähköiset matkaliput ja niiden ostaminen, reaaliaikaiset matkustustiedot
 • Kuluttajapankkipalvelut
 • Sähköiset kirjat ja niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot
 • Verkkokauppa

Myös seuraavissa asioissa on otettava huomioon esteettömyysdirektiivi:

 • Hätänumeroon (112) soittaminen
 • Rakennettu ympäristö
 • Julkiset hankinnat

Avaava auttaa

Riippuen yrityksen markkina-alueesta tai asiakaskunnasta, yrityksen on syytä ottaa esteettömyysdirektiivin vaatimukset huomioon jo hyvissä ajoin. Tähän haasteeseen ja mahdollisuuteen löytyy onneksi apua.

 • Ota yhteys Avaavan ammattitaitoisiin ja kokeneisiin saavutettavuusasiantuntijoihin
 • Kouluta henkilöstösi esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimuksiin ja hyviin käytänteisiin. Avaava tarjoaa laadukkaat koulutukset, jotka ovat aina räätälöitävissä
 • Ota huomioon budjettia suunnitellessasi saavutettavuus ja esteettömyys sekä niiden kehittämistarpeet. Avaava tarjoaa tähän konsultaatiota
 • Seuraa aktiivisesti esteettömyysdirektiivin ja Suomen uuden kansallisen lain valmistelua, jotta saat ajantasaista tietoa tilanteen vaatimuksista

Avaavaan voi olla yhteydessä esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten tutkimisessa ja kehittämisessä. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä, mitkä ovat yrityksenne kehittämistyön tarpeet ja etapit. Ammattitaitoiset asiantuntijat ovat käytettävissänne!

Kysy esteettömyysdirektiivistä ja saavutettavuusasioista Samilta suoraan:

Sami Virtanen, asiakkuuspäällikkö ja Design for All -vaikuttaja

Tel.+358 50 553 8555

mailto: sami.virtanen@avaava.fi

Blogg arkiv