1. Etusivu
  2.  » 
  3. Opastaminen
  4.  » Opastussuunnittelu

Opastussuunnittelu

Avaavan kehittämä opastus- ja wayfinding-menetelmä ottaa huomioon eri tavoin toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt, myös näkövammaiset ja sokeat henkilöt. Avaavan opastussuunnittelupalvelu sisältää muun muassa opastamisen logiikan suunnittelun, opastetarvemääritysten laatimisen ja opasteiden visuaalisen ilmeen suunnittelun. Tarvittaessa hoidamme myös opastetuotannon, asennuksen ja valvonnan. Opastussuunnittelun lähtökohtana on aina yhtenäinen, katkeamaton ja esteetön opastusjärjestelmä, joka huomioi käyttäjien moninaisuuden, istuu arkkitehtuuriin ja ympäristöönsä, integroituu ICT-järjestelmiin, on helposti ylläpidettävä ja päivitettävä sekä kustannustehokas.

Avaava on tehnyt opastussuunnittelua ja -toteutuksia monenlaisiin kohteisiin, kuten toimistorakennuksiin, kaupallisiin tiloihin, sairaaloihin, lääkäriasemiin, opetustiloihin, kirjastoihin, kurssikeskuksiin ja kirkkoihin. Vaativimpia ja suurimpia hankkeita ovat olleet useat eri keskussairaaloille tehdyt kokonaisopastussuunnitelmat, jolloin Avaava on vastannut laaja-alaisesti koko opastushankkeen toteuttamisesta.

Avaavan erityisosaamisalueita on kaikki aistit huomioiva opastussuunnittelu. Avaava on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia erityisesti näkövammaisia ja sokeita henkilöitä palvelevia opastuskokonaisuuksia. Malliesimerkkinä mainittakoon keskustakirjasto Oodi, jossa näkövammaisten opastus on kansainvälisestikin vertaansa vailla.

Älykäs opastaminen

Perinteisen kiinteän ja staattisen opastamisen rinnalle on viime vuosina kehitetty erilaisia digitaalisia ja dynaamisia opastamisen tapoja. Avaava huolehtii projekteissaan, että nämä kaksi toteutukseltaan erilaista opastamisen maailmaa liitetään yhteen yhtenäiseksi ehyeksi opastamisen järjestelmäksi.

Avaava on toteuttanut osana valtakunnallista 6Aika-hanketta Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan, joka on yleiskuvaus kokonaisvaltaisesta opastamisen mallista, jossa perinteinen opastus ja digitaaliset ratkaisut täydentävät toisiaan. Opas on suunnattu opastamisen kehittämisestä kiinnostuneille kunnille, opastamisen ratkaisuja tarjoaville yrityksille sekä yksityisille ja julkisille palvelun tarjoajille. Kirja auttaa kuntia opastuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Asiakkaitamme

HUS
TYKS
PPSHP
EPSHP
Eksote
Essote
Assi
Kainua
PHHYKY